Den Haag, maandag 6 juli 2020

De Covid-19 pandemie heeft de afgelopen maanden een groot, structureel onrecht blootgelegd: miljoenen mensen wereldwijd werken onder erbarmelijke omstandigheden, voor weinig loon en zonder rechten. Ze worden nu onevenredig hard getroffen door de Corona-crisis: het ontbreken van bindende, internationale wet- en regelgeving maakt hen afhankelijk van de welwillendheid van hun werkgever. Ruim 110 kerkelijke leiders roepen in een vandaag gepubliceerde internationale verklaring overheden op hierin hun verantwoordelijkheid te nemen. Mgr. Dr. C.F.M. van den Hout, bisschop van Groningen-Leeuwarden en referent voor Missie en Ontwikkelingssamenwerking, ondertekende de verklaring namens de Nederlandse bisschoppenconferentie.

Internationale wetgeving

De ongekende wereldwijde crisis door het corona-virus maakt pijnlijk duidelijk hoe hard wetgeving op het gebied van mensenrechten nodig is. Veel zogenoemde dagloners in het buitenland moeten hun werk doen onder slechte, mensonterende omstandigheden hoort Vastenactie-directeur Peter van Hoof van partners uit het Zuiden: “Ze vertellen ons dat de corona-crisis juist de meest kwetsbare mensen onevenredig hard treft. Vanwege verplichte lock-downs moeten mensen thuis blijven. Denk bijvoorbeeld aan mensen die op plantages werken of in naai-ateliers. Ze ontvangen geen geld omdat ze niet mogen werken en kunnen dus niet meer voor hun gezin zorgen. Om de eerste acute nood te helpen lenigen, zijn we in mei een noodhulpcampagne gestart. We vinden echter dat er ook structurele oplossingen moeten komen. Internationale wet- en regelgeving, die geldt voor alle onderdelen van internationale productieprocessen en die ook milieubeheer erbij betrekt, kan hierbij een belangrijke rol spelen.”

Mensenrechten en milieubeheer

Het zijn juist de multinationals die moeilijk zijn aan te spreken, omdat hun productieketens verspreid zijn over verschillende landen. Van Hoof: “Inmiddels is duidelijk dat bedrijven deze stappen niet vrijwillig zullen zetten: economische belangen gaat maar al te vaak voor het belang van mensen en milieu. Daarom willen we wereldwijd beleidsmakers vragen om de juridische kaders voor maatschappelijk verantwoord ondernemen te versterken en om duidelijke verplichtingen op het gebied van mensenrechten en milieubeheer in te voeren. Dat betekent concreet dat er bindende internationale wet- en regelgeving moet komen, waaraan alle ondernemingen zich moeten houden en waarmee ze ook ter verantwoording kunnen worden geroepen.”

Mgr. dr. C.F.M. van den Hout ondertekende de verklaring namens de Nederlandse bisschoppen: “Wij zijn blij met dit initiatief van de internationale katholieke gemeenschap. De VN zijn al enkele jaren bezig met dit onderwerp, maar er zit weinig schot in. Door de corona-crisis zien we echter hoe urgent internationale wetgeving op het gebied van mensenrechten is.”

Laudato Si’

De verklaring van de kerkleiders past bij de oproep van paus Franciscus in Laudato Si’ aldus Mgr. Van den Hout: “Paus Franciscus zegt daarin dat de verslechtering van het milieu en de maatschappij vooral de zwaksten treft en dat gerechtigheid deel moet uitmaken van het milieudebat. Onze economieën zouden zich moeten laten leiden door waardigheid en rechtvaardigheid, niet door economisch gewin voor een kleine groep. Ik hoop daarom van harte dat regeringsleiders hun verantwoordelijkheid nemen en zorgen voor goede wet- en regelgeving die de mensen én de aarde beschermt.”

Het persbericht van CIDSE over de verklaring vindt u hier. U kunt daar de verklaring zelf en de lijst ondertekenaars downloaden. 

Kerkleiders kunnen de verklaring nog steeds ondertekenen, met name in de aanloop naar de volgende onderhandelingsronde voor een overeenkomst op het gebied van ondernemingen en mensenrechten bij de VN. Dit jaar zal de zesde sessie over dit onderwerp worden georganiseerd.