De eerste resultaten over 2020

We zullen 2020 niet snel vergeten! Corona bepaalde over de hele wereld het dagelijks leven. Ook bij Vastenactie. We merkten de gevolgen van de corona-maatregelen voor onze vrijwilligers in parochies, voor onze projectpartners, voor de mensen waarvoor we werken en natuurlijk binnen ons eigen team. Wat zijn we blij dat we elkaar ondanks de strenge beperkende maatregelen konden blijven vinden en vasthouden! 

Veel landen gingen in maart 2020 in een volledige lockdown die nu nog (deels) voortduurt. De gevolgen voor het dagelijks leven in Nederland en de rest van de wereld zijn groot. Veel mensen in de landen waar we werken werden ontslagen toen alles op slot ging. Dat betekende in de praktijk dat ze zonder geld thuis kwamen te zitten. Niet alleen mensen uit de zogenoemde ‘informele sector’, maar ook mensen uit de middenklasse, zoals leraren. Een van onze partners in Kenia vertelde bijvoorbeeld dat een ontslagen leraar zijn kinderen alleen nog water met suiker te eten kon geven. We maakten dan ook € 100.000 vrij voor eerste noodhulp: meer dan 18.000 mensen in onder andere Nigeria, Oeganda, India, Panama en Tanzania ontvingen voedsel- en hygiëne-pakketten. Daarnaast vroegen we op verschillende manieren aandacht voor de hoge nood bij zoveel mensen: we schreven een artikel over de grote impact van de corona-maatregelen op de kwetsbaarste gemeenschappen, sloten ons aan bij een oproep aan de regering om actief te werken aan eerlijke verspreiding van vaccins over de wereld en denken via het Cidse-netwerk met onze internationale caritas-collega’s na over manieren dit belangrijke onderwerp verder op de internationale agenda te zetten.

Thuiswerken

Corona had ook op ons team grote impact. We werken vrijwel allemaal thuis sinds de eerste lockdown in maart 2020. Een paar collega’s nemen op kantoor de honneurs voor ons waar. Thuiswerken gaf de nodige uitdagingen, zeker voor de collega’s met kinderen thuis. Onze nieuwe collega’s moesten online met het team kennismaken en zelfs ons teamuitje vond online plaats. Wel compleet met hapje en drankje!  

En ondertussen ging het werk door. We organiseerden de Vastenactie- en Adventsactiecampagnes en vroegen daarmee aandacht voor het belang van een goede opleiding en voedselzekerheid. We hadden het zo goed voorbereid, maar hoe anders liep het toen precies tijdens de vastenperiode Nederland in lockdown ging. We moesten de jaarlijkse Pelgrimstocht afblazen en zagen dat ook veel vrijwilligers hun geplande evenementen moesten annuleren. Kerken gingen dicht, presentaties werden afgezegd, de Scholentour kon niet doorgaan en basisschoolleerlingen konden hun sponsoracties niet uitvoeren.

Blij verrast

We vonden het dus heel spannend wat 2020 ons zou brengen. En we hadden eerlijk gezegd onze verwachtingen getemperd. Maar wat zijn we blij verrast over de voorlopige resultaten! We zien dat onze vrijwilligers en donateurs alles op alles hebben gezet om de mensen die dat zo hard nodig hebben niet in de steek te laten. Wij van onze kant hebben ons de afgelopen maanden extra ingespannen om iedereen via onze website, digitale nieuwsbrieven en social media op de hoogte te houden van onze activiteiten en om doneren extra gemakkelijk te maken. We introduceerden onder andere een digitale collectebus en doneren via Tikkie. Veel donateurs wisten dan ook rechtstreeks de weg te vinden, zodat we het wegvallen van de lokale activiteiten grotendeels konden opvangen. We hebben in 2020 daardoor net zoveel projecten kunnen steunen als we voor de corona-pandemie hadden gepland. 

We hebben samen meer dan 100.000 mensen kunnen helpen!

De jaarrekening is nog niet opgemaakt, maar alles wijst erop dat we 2020 ondanks alle uitdagingen positief kunnen afsluiten. We kunnen wel al met zekerheid zeggen dat we ruim 100.000 mensen konden helpen. Zo hebben 22.0000 indianen, kleine boeren en andere mensen strijd kunnen leveren om hun landrechten veilig te stellen. Drie klinieken kregen toegang tot duurzame energie, meer dan 16.000 mensen volgden een opleiding, een landbouwtraining of konden een eigen bedrijfje starten en meer dan 2.800 mensen kregen toegang tot schoon water en betere sanitaire voorzieningen. En dat hebben we allemaal samen met u gedaan: heel hartelijk dank voor uw steun en betrokkenheid in 2020! We hopen van harte dat u ons werk blijft steunen, zodat we ook dit jaar weer zoveel mogelijk mensen een nieuw perspectief kunnen bieden. 

Resultaten Vastenactie 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Sebastian Fouquet