Tijdens de gehele formatieperiode waken klimaatwakers voor het klimaat. Overdag bij het Catshuis en ’s nachts vanuit woonkamers door heel Nederland. De wakers vragen de formerende partijen om de hoop op een leefbare toekomst niet te laten uitdoven. De laatste veilige grens aan de opwarming van de aarde is 1.5ºC. Alles boven de 1.5ºC gaat onverwachte, zelf-versterkende en desastreuze gevolgen hebben. In het Parijs akkoord is afgesproken dat alle landen hun best zouden doen om hun uitstoot te verminderen zodat we onder de 1.5ºC zouden blijven. Gezien de uitstoot die Nederland in het verleden heeft gedaan, moet ons land in 2025 klimaatneutraal zijn willen we ons houden aan het akkoord van Parijs. Daarom dringen de klimaatwakers er bij de formerende partijen op aan om aan te sturen op een klimaatneutraal Nederland in 2025.

We sluiten ons uiteraard van harte aan bij dit initiatief. Meer weten of mee-waken? Kijk op de website