Corona houdt Nederland en de rest van de wereld nog in een ijzeren greep. In Nederland en in de landen om ons heen worden de strenge maatregelen voorzichtig versoepeld, maar in veel andere landen dreigt een onzichtbare ramp. We steunen diverse noodhulpprojecten die mensen helpen de crisis het hoofd te bieden. U leest er meer over in de laatste editie van ons online magazine.

De corona-crisis heeft ook grote gevolgen voor de Vastenactie-campagne van dit jaar: kerken sloten hun deuren en vrijwilligers moesten thuisblijven. We delen alvast enkele eerste resultaten met u en mocht u nog kunnen bijdragen, dan is uw steun natuurlijk van harte welkom!

Adventsactie staat dit jaar in het teken van voedsel. Honger en ondervoeding vormen een belangrijke schakel in de vicieuze cirkel van armoede en gebrek aan opleiding, waarvoor met name vrouwen en kinderen kwetsbaar zijn. We willen moeders en hun kinderen helpen ontsnappen aan de armoedeval.

In ons digitale donateursmagazine leest u er meer over:

Digitaal donateursmagazine