De impact van de corona-crisis is ongekend. Wereldwijd ondervindt vrijwel iedereen op de een of andere manier de gevolgen. Ook onze (project)partners. Sommige projecten liggen noodgedwongen stil door een volledige lockdown, terwijl andere partners gelukkig nog wel steun kunnen bieden aan de allerarmsten. 

Gevolgen voor armen en kwetsbaren in Kenia en Rwanda 

Het corona-virus treft iedereen, maar het raakt de armen en kwetsbaren het meest. Voor hen betekent een dag niet werken immers ook: geen eten! We kregen uit Kenia en Rwanda bijvoorbeeld bericht dat veel families zonder geld zijn komen te zitten omdat ze hun winkeltjes moesten sluiten of omdat hun werk is weggevallen. Dat betekent geen geld voor eten, huur of medicijnen. De lokale organisaties bieden hulp waar het kan. Zo worden in Kenia bij het onderwijsproject van de katholieke organisatie Hands of Care and Hope, in de slums van Nairobi de armste leerlingen zoveel mogelijk geholpen. In Rwanda vangt de caritasorganisatie Ruhengeri zoveel mogelijk zieken op en voorziet mensen die het centrum moesten verlaten van eten.

Voedselpakketten in Sri Lanka

Onze partner Human Rights Office Kandy in Sri Lanka deelt buiten de avondklok om voedselpakketten uit aan alleenstaande moeders. De medewerkers van het straatkinderenproject van Bosco in Bangalore, India, hebben pasjes gekregen van de overheid, zodat ze straatkinderen kunnen blijven opvangen en voedsel kunnen uitdelen aan mensen in de sloppenwijken. 
Amal Babu, medewerker van het opvangcentrum in Bangalore, vertelde ons dat er een deel van de kinderen in het opvangcentrum kan blijven en er nog les krijgt, een uitdaging vanwege de strikte veiligheidsmaatregelen en dagelijkse controles. 

Impact op kinderen in Congo

Zo ook in Congo, bij de projecten van Chemin Neuf in Kinshasa: daar kunnen kinderen, weliswaar in quarantaine, in de opvangcentra blijven. De tekeningen van de kinderen tonen de impact die het virus heeft.

kindertekeningen Congo    kindertekeningen Congo


Schoolbouwproject Burkino Faso

waterton Burkino Faso

Lichtpuntjes zijn er ook! Zo is het schoolbouwproject in Burkino Faso bijna afgerond. Bij ieder klaslokaal is een waterton geplaatst met handzeep, zodat de kinderen hun handen goed en vaker kunnen wassen.

 

 

 


De nieuwe schoolbankjes wachten geduldig op de terugkeer van de leerlingen.

schoolbankjes Burkino Faso