Op 15 maart jl. raasde orkaan Idai met verwoestende snelheid over grote delen van Mozambique, Zimbabwe en Malawi. Deze landen werden vervolgens getroffen door een ongekende watersnoodramp. Vastenactie verleende direct noodhulp en zet zich nu samen met andere hulporganisaties, waaronder Cordaid, in voor de wederopbouw in Malawi.

De eerste noodhulppakketten bevatten onder meer hygiëneproducten, keukengerei, dekens en klamboes, waarmee de mensen hun leven weer enigszins op konden pakken. Daarna richtte de hulp zich vooral op het herbouwen van huizen van gezinnen die alles waren kwijtgeraakt. In vier districten in Malawi kregen plaatselijke ambachtslieden instructie om huizen te bouwen volgens de methode ‘building back better’. Deze methode werd ontwikkeld door de Verenigde Naties, om huizen te bouwen die beter zijn bestand tegen natuurrampen. Tijdens de instructie begonnen de ambachtslieden met de bouw van een aantal modelwoningen, waarbij zij ook mensen uit de gemeenschap betrokken.

Huizen en waterputten worden weer opgebouwd

De 450 meest kwetsbare huishoudens komen als eerste in aanmerking voor een huis. Inmiddels hebben de eerste gezinnen hun nieuwe woning betrokken. Metalen dakplaten vervangen de traditionele strodaken. Ook krijgen de huizen aparte latrines, die zo ver mogelijk van de woning worden gebouwd.

Een ander aandachtspunt van het hulpproject is het herstellen van beschadigde waterputten, zodat de watervoorziening weer op gang komt. De comités van 55 waterpunten hebben een training gekregen in gemeenschappelijk waterbeheer. Ook zijn onderdelen beschikbaar gesteld voor het repareren en onderhouden van de waterpunten.