Op donderdag 28 mei, vijf jaar na de publicatie van Paus Franciscus’ encycliek Laudato Si’, organiseerden vertegenwoordigers van Europese bisschoppenconferenties samen met katholieke bewegingen en organisaties in Brussel de derde Europese Laudato Si’ reflectiedag. Onder anderen topeconome prof. Mariana Mazzucato, Mgr. Bruno-Marie Duffé, secretaris van de Dicasterie voor de bevordering van de gehele menselijke ontwikkeling, en leden van het Europese parlement Patrizia Toia en Lukas Mandl, namen deel aan de discussie. Vanwege de corona-restricties had de bijeenkomst de vorm van een webinar. Er deden meer dan 400 deelnemers uit verschillende landen mee. Het webinar was onderdeel van een grotere Laudato Si’ week om de vijfde ‘verjaardag’ van de encycliek te vieren.

Hoe kan de wereld eruit zien na de pandemie?

Uitgangspunt van de gedachtewisseling vormde de urgente noodzaak om de huidige gezondheidscrisis te adresseren en om plannen te maken voor een rechtvaardig en duurzaam herstel. Dit gebeurde door te reflecteren op een aantal kernvragen.

  • Zal Europa erin slagen de economische veranderingen die nodig zijn te implementeren?
  • Kunnen we Europa herstellen zonder de rest van de planeet te beschadigen?
  • Hoe kunnen we allemaal herstellen, zonder iemand achter te laten?

Een van de punten die de sprekers opwierpen, was dat van de publieke investeringen. Prof. Mazzucato zei daarover: “Tijden van crisis hebben niet alleen publieke investeringen nodig, maar ook een richting voor die investeringen. Die richting moet zowel inclusief als duurzaam zijn.” Ze benadrukte ook de noodzaak alle belangrijke partijen samen te brengen om het herstel te bespreken: “We hebben iedereen aan tafel nodig: vakbonden, jeugd, om het plan voor een rechtvaardige transitie te ontwerpen.” Mgr. Duffé refereerde ook aan onze gemeenschappelijke en individuele verantwoordelijkheid om de crisis te bezweren: “Laudato Si’ opnieuw lezend, realiseren we ons dat iedereen een deel van de verantwoordelijkheid draagt. We ervaren onze kwetsbaarheid, fysiek, economisch en politiek. We moeten nadenken over de wereld na de pandemie: hoe kan die wereld eruit zien?” 

Zowel Lukas Mandl als Patrizia Toia, met verschillende politieke achtergronden, benadrukten in hun conclusie het belang om juist in tijden van crisis de Europese solidariteit en inspanningen op lange termijn te blijven steunen, zoals de Europese ‘Green Deal’. Ze merkten op dat in dit verband het milieu én sociale onderwerpen belangrijk zijn.

Webinar terugkijken

Via dit webinar werd duidelijk dat de boodschap van Laudato Si’ in tijden van crisis hoogst relevant is. De encycliek blijkt in staat het politieke debat te richten op verbeterde aandacht voor milieu en sociale rechtvaardigheid. U kunt het webinar hier terugkijken. De videoboodschap van Mgr. Duffé vindt u hier.