Op vrijdagmiddag 25 september, een paar dagen voor Wereld Migranten- en Vluchtelingendag, vond een bijzondere bijeenkomst plaats in de Der Aa-kerk in Groningen. Samen met Cordaid, het Bisdom Groningen-Leeuwarden en INLIA organiseerde Vastenactie hier een evenement in het kader van de Caritas-campagne ‘Share the Journey’, om samen de gastvrijheid te vieren en samen op weg te gaan.

Save the Journey Groningen

 

 

 

 

 

 

 

Die middag kwamen 85 mensen bijeen om een uniek programma bij te wonen. Verschillende (voormalige) vluchtelingen kwamen aan het woord, diverse organisaties belichtten hun werk met vluchtelingen en (uitgeprocedeerde) asielzoekers, er werd genoten van muzikale intermezzo’s, verzorgd door een Syrisch echtpaar, dit alles onder leiding van gastvrouw Hella van der Wijst. 
Zoals zij mooi wist uit te drukken aan het begin van de middag, is het juist in deze tijd, waarin wij genoodzaakt zijn fysiek afstand van elkaar te houden, belangrijk om uit te blijven reiken naar de ander.

Ondernemers
Als ware modellen kwamen de vrolijke dames van Mooie Boel 050 naar voren gelopen. Zij showden vol trots hun creaties aan het publiek; schorten en tassen die zij van hergebruikt materiaal in elkaar hadden gezet in hun naaiatelier in Groningen. De bezoekers vonden allen ook een unieke sleutelhanger, gemaakt van hergebruikte reclamebanners, op hun stoel. Ondanks tegenslag hebben deze ondernemende vrouwen iets moois op weten te bouwen. Een goed voorbeeld van de creativiteit en het doorzettingsvermogen waar veel vluchtelingen over beschikken.  

Save the Journey Groningen

 

 

 

 

 

 

 

New Life Choir
Gedurende de middag kon het publiek genieten van verschillende muziekstukken, uitgevoerd door Rani Elias (trompet) en Karoun Baghboudarian (cello). Zij zijn onderdeel van het New Life Choir, een koor bestaande uit gevluchte Syriërs. Zij willen graag een positieve boodschap laten horen en een steentje bijdragen aan de Nederlandse maatschappij. En hopen ook andere vluchtelingen hiertoe te inspireren. 

Save the Journey Groningen

 

 

 

 

 

 

 

“Ik ben een vreemdeling hier”, is hoe Rabee Al Mardini, een van de leden van het New Life Choir, zijn openhartige verhaal begon. Hij draaide niet om de moeilijkheden van het vluchtelingenbestaan heen: de onzekerheid, eenzaamheid en teleurstellingen. Ondanks zijn inspanningen om te integreren, ging contact maken in Nederland hem niet gemakkelijk af. En zo vergaat het helaas velen met hem. Hij vertelde: “Ik kon nergens mijn verhaal kwijt en ik hoorde nergens bij. Er was een tijd dat niemand vroeg hoe het met mij ging”.

Te kennen om te begrijpen
Het belang van de Share the Journey campagne, die mensen oproept om naar elkaar uit te reiken en naar elkaar te luisteren, werd door het verhaal van Rabee benadrukt. Ook Paus Franciscus roept ons op migranten en vluchtelingen te verwelkomen, beschermen, ondersteunen en te helpen integreren. Hij spoort ons aan om hen te leren kennen en daardoor te begrijpen. Als je de tijd neemt voor de verhalen van de ander, dan groeit ook begrip. 

Save the Journey Groningen

 

 

 

 

 

 


Menselijke waardigheid, solidariteit en gastvrijheid
In ditzelfde licht benadrukte  monseigneur van den Hout tijdens de bijeenkomst het belang van bouwen aan een samenleving gebaseerd op menselijke waardigheid, solidariteit en gastvrijheid. Luisteren naar en samenwerken met vluchtelingen zal ons verrijken. Lees hier zijn volledige voordracht

Een van de organisaties die gehoor geeft aan deze oproep is Stichting INLIA, opgericht in 1988 door lokale geloofsgemeenschappen die begaan waren met asielzoekers in nood. Het lot van “uitgeprocedeerde” asielzoekers gaat hen nog steeds aan het hart; zij zetten zich blijvend in voor een menswaardige behandeling van deze doelgroep. 

Ook Solidair Groningen/Drenthe en Solidair Friesland maken zich hard om gastvrijheid in de samenleving aan te wakkeren. Zij vertelden tijdens de bijeenkomst over het Maatjesproject New@Home, waarin jonge nieuwkomers worden gekoppeld aan vrijwilligers die hen op weg helpen in Nederland. 

Save the Journey Groningen

 

 

 

 

 

 

 

Samen op weg
Met de armen wijd gespreid willen we uitreiken naar elkaar. Deze middag in de Der Aa-kerk in Groningen was hier een mooie uiting van. Maar het houdt hier niet op. Laten we blijvend de armen naar elkaar uitreiken en elkaars wegen bewandelen.