De maatregelen rondom het coronavirus hebben invloed op het gehele maatschappelijke gebeuren. Dus ook op de campagne van Vastenactie. U bent in de afgelopen maanden druk bezig geweest om acties te plannen om geld op te halen voor Vastenactie en nu kunnen de meeste activiteiten helaas niet doorgaan. Als parochies haalt u elk jaar meer dan 1 miljoen euro op voor de ontwikkelingsprojecten en daarmee bent u een belangrijke pijler onder de gehele fondsenwerving.

We hebben al van verschillende parochies vragen ontvangen over de gevolgen van de maatregelen rondom het coronavirus. Onze inzet is er bovenal op gericht dat de mensen in ontwikkelingslanden niet de dupe worden van deze maatregelen. Als Vastenactie zullen we hiervoor alles doen wat binnen onze mogelijkheden ligt. 

We willen u vragen om geplande activiteiten zoals solidariteitsmaaltijden, sponsorlopen en verkoop van spullen later in het jaar alsnog te organiseren en niet helemaal te annuleren voor dit jaar. 

Ook zijn we in overleg met betrokken partijen over de mogelijkheid dat ook de Vastenactiecollectes tijdens de vieringen in een andere periode kunnen plaatsvinden. Zodra hierover een besluit is genomen, laten we u dit weten.   

We geven u nog het advies mee om zo veel mogelijk mensen te wijzen op de mogelijkheid om online te doneren. U kunt ze verwijzen naar de website van Vastenactie. 

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met regiocoördinator Petra Janssen, tel. 06 86816245.

Hartelijke groet,
Peter van Hoof
Directeur/bestuurder Vastenactie