Vandaag begint de Veertigdagentijd: het is Aswoensdag. In zijn Vastenboodschap 2019 wijst Paus Franciscus erop dat bekering en 'leven conform de wet van God' ook goed doet aan de schepping. Zonde daarentegen schaadt de schepping, leidt naar uitbuiting van mensen, milieu en schepping, leidt tot hebzucht die ieder verlangen als een recht beschouwt en die er vroeger of later mee eindigt dat hij de mens vernietigt die zich erdoor laat leiden. De paus roept op tot berouw en vergeving en nodigt ons uit om tijdens de vasten naar de woestijn van de schepping te gaan, opdat zij 'opnieuw de tuin wordt van de gemeenschap met God'.

H. Kretzers vertaalde de vastenboodschap van de Paus voor het SRKK. U kunt de volledige tekst hier downloaden.