Woensdag 17 februari 2021

In zijn jaarlijkse vastenboodschap legt paus Franciscus uit hoe we via ‘vasten, bidden en geven’ geloof, hoop en liefde kunnen voorleven. Hij schrijft in zijn boodschap voor de Veertigdagentijd dat ieder moment van ons leven een tijd is om te geloven, te hopen en lief te hebben. “Door de ervaring van armoede te omarmen, maken mensen die vasten zichzelf arm met de armen en ze verzamelen de rijkdom van een liefde die ontvangen wordt en gedeeld. Op deze manier helpt het vasten ons om God en onze naaste lief te hebben.” 
U kunt de volledige tekst van de Vastenboodschap 2021 hier downloaden.