In zijn jaarlijkse vastenboodschap roept paus Franciscus ons op standvastig te zijn in het goed doen voor andere mensen, en de moed niet te verliezen als de omstandigheden moeilijk zijn. Hij verwijst naar een Bijbelvers uit de brief aan de Galaten. “Laten we niet moe worden goed te doen: als we de moed niet verliezen, zullen we te zijner tijd de oogst binnenhalen. Laten we dus, zolang we tijd hebben, goed doen aan allen” (Galaten 6, 9-10a)

Paus Franciscus ziet de Veertigdagentijd als een tijd die ons uitnodigt tot bekering, tot verandering van mentaliteit. “Zodat het leven zijn waarheid en schoonheid heeft, niet zozeer in het hebben als wel in het geven, niet zozeer in het vergaren als wel in het zaaien van het goede en het samen delen.”

Hij vraagt aan de mensen om niet moe worden om te bidden tot God, niet moe te worden om het kwaad uit ons leven te bannen, niet moe te worden om het goede te doen in actieve naastenliefde.

“De Veertigdagentijd is een gunstige tijd om:
wie in nood verkeert, te zoeken, en niet om hem te vermijden;
om hen te roepen die verlangen naar een luisterend oor en een goed woord, en hen niet te negeren;
om te bezoeken wie onder eenzaamheid lijdt, en hen niet in de steek te laten.”

U kunt de volledige tekst van de Vastenboodschap 2022 hier downloaden.