Noodhulp bij rampen

Wat is noodhulp precies?

Noodhulp - of: humanitaire hulp - is hulp aan slachtoffers van natuurrampen of gewapende conflicten. Het belangrijkste doel van noodhulp is het redden van levens, het verminderen van menselijk lijden en het bewaren en beschermen van menselijke waardigheid. De hulp wordt gegeven in acute noodsituaties, zoals na rampen en aanslagen of bijvoorbeeld tijdens hongersnoden en overstromingen. Daarnaast ontvangen ook landen die langdurig in crisis of oorlog verkeren noodhulp, zoals Somalië en Democratische Republiek Congo.
Noodhulp wordt meestal verstrekt in de vorm van geld, goederen en personeel. In de praktijk gaat het vaak om zorgen voor onderdak voor mensen die hun huis verloren, medische zorg, voedsel, veilig drinkwater en sanitaire voorzieningen, onderwijs en bescherming van kwetsbare mensen, zoals ouderen, kinderen en gewonden. 

Het verschil tussen noodhulp en ontwikkelingshulp

Humanitaire hulp (noodhulp) onderscheidt zich van ontwikkelingshulp: ontwikkelingshulp richt zich op de aanpak van de onderliggende oorzaken van armoede en crisissituaties. Ontwikkelingshulpprojecten werken daarom op langere termijn en duren vaak lang, vaak jaren. Het doel van noodhulp is juist korte termijn: het helpen van mensen in acuut gevaar en het redden van levens. Soms lopen ontwikkelingswerk en noodhulp in elkaar over, als bijvoorbeeld geprobeerd wordt de effecten van regelmatig voorkomende natuurrampen als overstromingen of tropische stormen te verkleinen, of als gemeenschappen worden getraind en versterkt zodat ze sneller kunnen reageren of herstellen na rampen.

Waarom vinden we het belangrijk ook noodhulpprojecten te steunen?

Wij willen mensen steunen bij het opbouwen van een menswaardig bestaan. Bij noodhulp gaat het om een enorm kwetsbare groep mensen in moeilijke, vaak onwaardige en levensbedreigende omstandigheden. Juist deze mensen in acute nood willen we niet in de kou laten staan. 
Natuurlijk letten we scherp op de kwaliteit van de noodhulp die geleverd wordt. We vragen onze partners te werken conform onze richtlijnen en protocollen op het gebied van integriteit en gedrag. We vinden het ook belangrijk dat er bij noodhulp uitgegaan wordt van de lokale capaciteiten. Het is belangrijk om met lokale partners te werken; het gaat uiteindelijk ook om de hulp en opbouw van de lokale gemeenschap.

Waar hebben wij noodhulp verleend?

  • 2019: noodhulp Afrika na orkaan Idai
  • 2018: noodhulp aardbeving Sulawesi
  • 2017: noodhulp aardbeving Sint Maarten
  • 2017: noodhulp hongersnood Zuid-Soedan
  • 2016: noodhulp Syrische vluchtelingen in Jordanië
  • 2015: noodhulp aardbeving Nepal
  • 2014: noodhulp ebola epidemie Sierra Leone