Beleid en reglement

Vastenactie steunt jaarlijks tientallen projecten. De projecten zijn kleinschalig (in beginsel maximaal 50 duizend euro per jaar per project), vooral sociaaleconomisch van aard en ze zijn gericht op de concrete noden van de lokale gemeenschap. De projecten zijn over de hele wereld verspreid. Het projectenbeleid is vastgelegd in het Reglement Projecten.

Of projecten voor ondersteuning in aanmerking komen, beoordeelt de projectencommissie aan de hand van het projectenbeleid van Vastenactie.

Theorie van verandering

De Theorie van verandering van Vastenactie is de basis van haar projectenbeleid. Hierin wordt aangegeven hoe Vastenactie bij wilt dragen aan een betere wereld en ontwikkelingssamenwerking.