Vastenactie beschikt over een ANBI-status, wat staat voor “Algemeen Nut Beogende Instelling”.

Een gift aan Vastenacte, eenmalig of periodiek, is hierdoor mogelijk aftrekbaar van de belasting. Hier kunt u daar meer over lezen. Ook is Vastenactie, als ANBI, vrijgesteld van erf- of schenkbelasting. Dat Vastenactie over een ANBI-status beschikt, kunt u nakijken op de website van de Belastingdienst.

Als ANBI voldoen we graag aan de verplichtingen die bij deze status horen. We geven u daarom graag inzicht in de volgende gegevens: