Klachten

Algemene klachtenprocedure Vastenactie (Stichting BVA)

Vastenactie heeft een klachtenprocedure voor klachten die betrekking hebben op verschillende werkgebieden van Vastenactie, met name fondsenwerving, donateurs, communicatie, bewustwording, projecten, vrijwilligers, contacten met MOV-groepen, parochies en scholen. Wanneer u contact hebt met één van onze medewerkers kunt u uw klacht rechtstreeks aan hen richten. Uw klacht wordt dan door hen of een collega afgehandeld. Hiervoor kunt u hen mailen of een e-mail sturen aan info@vastenactie.nl. Zij geven u binnen twee weken na ontvangst uitsluitsel over de ontvangen klacht.

Wanneer u ontevreden bent over de afhandeling van uw klacht kunt u zich richten tot onze klachtenfunctionaris (via info@vastenactie.nl). Deze functionaris gaat zo snel mogelijk met uw klacht aan het werk. Binnen twee weken zal hij/zij de ontvangst van uw klacht bevestigen en binnen vier weken geeft hij/zij uitsluitsel over de klacht.

Bezwaar tegen afwijzing projectaanvraag

Wanneer u een projectaanvraag heeft ingediend en u bent het niet eens met de afwijzing van de projectencommissie kunt u een bezwaar tegen afwijzing indienen. Dit bezwaar kunt u richten aan projecten@vastenactie.nl. Bezwaren tegen afwijzingen van projectaanvragen vallen onder de algemene klachtenpocedure van de Stichting en zullen op dezelfde manier afgehandeld worden.