Over Vastenactie

Stichting Bisschoppelijke Vastenactie is in 1961 opgericht in opdracht van de Nederlandse bisschoppen. De Stichting ondersteunt mensen in ontwikkelingslanden die zich inspannen voor een rechtvaardiger, humaner en welvarender samenleving.

Solidariteit met medemensen in nood is een wezenskenmerk van kerkzijn. De projecten die Vastenactie ondersteunt, komen dan ook ten goede aan alle mensen, zonder onderscheid in geloof, afkomst of sekse. Ze zijn over het algemeen kleinschalig, sociaaleconomisch van aard en zoveel mogelijk gericht op zelfhulp. We hebben als uitgangspunt dat mensen na het spreekwoordelijke duwtje in de rug op eigen benen kunnen staan!

Wij voeren campagne in samenwerking met particuliere initiatieven, in het bijzonder tijdens de Adventstijd voor Kerstmis en in de Vastentijd voor Pasen. Je leest hier meer over onze missie en visie. 

We zijn een zelfstandige stichting met een Bestuur en een Raad van Toezicht. 

Stichting Bisschoppelijke Vastenactie is een private kerkelijke rechtspersoon, ingeschreven bij de KvK te Den Haag onder nr. 411.78.402.

Ons RSIN/fiscaal nummer: 003.003.759.
Ons BTW-nummer: NL003003759B01.