Partners en lidmaatschappen

  Partners

Cordaid De Nederlandse ontwikkeling organisatie Cordaid maakt deel uit van het wereldwijde Caritas netwerk. Vastenactie laat ieder jaar enkele projecten/noodhulp via Cordaid en haar partners lopen, waarbij Cordaid de monitoring voor haar rekening neemt. De projectencommissie van Vastenactie bepaalt of deze projecten worden goedgekeurd. Tevens werken Vastenactie en Cordaid een enkele keer per jaar samen op het gebied van bewustwording, lobby en advocacy.
Cafod Cafod is de officiële ontwikkelings- en hulporganisatie van de Katholieke Kerk in Engeland en Wales en maakt deel uit van het wereldwijde Caritas netwerk. Vastenactie laat ieder jaar enkele projecten/noodhulp via Cafod en haar partners lopen, waarbij Cafod de monitoring voor haar rekening neemt. De projectencommissie van Vastenactie bepaalt of deze projecten worden goedgekeurd.
Trocaire Trócaire is de officiële ontwikkelings- en hulporganisatie van de Katholieke Kerk in Ierland en maakt deel uit van het wereldwijde Caritas netwerk. Vastenactie laat ieder jaar enkele projecten/noodhulp via Trócaire en haar partners lopen, waarbij Trócaire de monitoring voor haar rekening neemt. De projectencommissie van Vastenactie bepaalt of deze projecten worden goedgekeurd.
logo Fundatie Charitas De Fundatie Charitas beheert het erfgoed van de Congregatie Zusters Franciscanessen van Charitas te Roosendaal. Deze congregatie is een stichting uit 1834 van Moeder Theresia Saelmaekers. Het leven van de zusters van de congregatie werd vooral gekenmerkt door grote eenvoud en door een praktische benadering van de wereld die zich aan hen voordeed. Dit laatste kwam onder andere tot uitdrukking in het motto van de zusters: ”eerst helpen en dan bidden”. Een ander kenmerk van de zusters was dat ze niet graag op de voorgrond traden en hun werk het liefst zoveel mogelijk onopgemerkt deden. De Fundatie Charitas doneert jaarlijks € 150.000 aan Vastenactie voor projecten in het buitenland.

 

Lidmaatschappen

Cidse Vastenactie is een van de oprichters van CIDSE, een netwerk van 18 katholieke ontwikkelingsorganisaties die zich inzetten voor mondiale rechtvaardigheid. 
logo CIGS Vastenactie is een van de oprichters van het European Network for Citizen Iniatives in Global Solidarity. Doel: kleinschalige burgerinitiatieven die zich richten op ontwikkelingslanden versterken.
Partos Vastenactie is lid van Partos, de branchevereniging voor ontwikkelingssamenwerking. Ze verenigt meer dan 100 Nederlandse ontwikkelingsorganisaties en zet zich in voor de belangen van haar leden, zodat zij zo succesvol mogelijk een rechtvaardige en duurzame wereld kunnen creëren voor iedereen.
VKMO Vastenactie is lid van het VKMO,  een netwerk van katholieke organisaties, die door een bijdrage te leveren aan het publieke domein willen bijdragen aan een betere samenleving. Binnen dit netwerk werken ruim dertig katholieke Maatschappelijke Organisaties samen.

 

Particuliere Initiatieven
Vastenactie onderhoudt relaties met Nederlandse organisaties die kleinschalige projecten ondersteunen in het buitenland. Dit zijn de al genoemde Particuliere Initiatieven (ongeveer 30-40 projectorganisaties). Het zijn Nederlandse rechtspersonen en het kunnen zowel parochies als stichtingen zijn. Vaak hebben mensen vanuit een reis of betrokkenheid bij een gemeenschap het initiatief genomen om een project te steunen. Denk bijvoorbeeld aan de bouw van een school of een kraamkliniek. In sommige gevallen is de Nederlandse organisatie katholiek, in andere gevallen werkt zij in het buitenland samen met katholieke partners.

Projectorganisaties
De Stichting werkt samen met verschillende projectorganisaties in het buitenland die direct financiering zoeken bij de Stichting en die zelf een project uitvoeren. Deze partners zijn bijvoorbeeld missionaire congregaties, lokale caritas organisaties of diocesane initiatieven van de R.-K. Kerk in ontwikkelingslanden.