Bedreiging van voedselzekerheid

In de plattelandsgemeenschappen in de districten Bikita en Gutu in de provincie Masvingo leven boeren die voor hun voedselvoorziening en levensonderhoud grotendeels afhankelijk zijn van kleinschalige landbouw en regenwater. Dat systeem is echter heel gevoelig voor de klimaatveranderingen die afgelopen jaren steeds ernstiger werden. Langere droge periodes, overstromingen en cyclonen zijn toegenomen zowel in aantal als in intensiteit. Ze bedreigen de voedselzekerheid van de plattelandsgemeenschappen én ze bedreigen de gezondheid door gebrek aan schoon, veilig water.

Gebrek aan waterpunten

Er zijn weinig betrouwbare en goed functionerende waterpunten in het gebied. Maar liefst 37% van de huishoudens moet meer dan een kilometer afleggen om water te halen. In combinatie met de onbetrouwbare regenval heeft dat geleid tot voedselonzekerheid en een eenzijdig dieet in veel gezinnen. Er zijn bovendien nauwelijks alternatieve manieren om inkomen te verwerven, omdat de meeste mensen weinig tot geen opleiding hebben en dus weinig andere mogelijkheden hebben om geld te verdienen. Daardoor zoeken met name jonge mannen, meisjes en vrouwen hun toevlucht tot illegale mijnbouw (goud), prostitutie en criminele activiteiten (diefstal en roofovervallen).

Wat doet Vastenactie?

Vastenactie en onze lokale partner werken nauw samen met de gemeenschappen in Zimbabwe om ze weerbaarder te maken tegen de klimaatveranderingen. We gaan onder meer vier waterputten met pompen op zonnepanelen aanleggen. Daarmee krijgen mensen uit 20 dorpen toegang tot schoon water.
Bij de waterpunten worden gemeenschappelijke tuinen aangelegd. Daar leren de mensen hoe ze op basis van ecologische landbouw hun voedsel kunnen verbouwen. 
Om de vrouwen in staat te stellen extra inkomen te verdienen, krijgen ze naailes en worden naaimachines en materialen beschikbaar gesteld. 

Wat kunt u doen?

  • Landbouw training p.p. € 15
  • Naai-opleiding voor twee personen  € 35
  • Startset om kleding te naaien € 45
  • Waterleidingen en kranen € 85

Ja, ik doe mee

Maak kennis met Thandekile en Jakuline

Twee sterke vrouwen die leren om te gaan met klimaatveranderingen
Foto van Thandekile uit Zimbabwe
Vastenactie 2024
Verhaal

Houd hoop en werk hard

Niemand zou zich iedere dag zorgen moeten maken over voldoende voedsel en water om de dag door te
komen. Toch is het voor de jonge weduwe Thandekile Ncube (31) en haar kinderen Nomatter (11) en Forward
(8) in Zimbabwe een dagelijkse strijd om in hun levensonderhoud te voorzien. Klimaatveranderingen en de
Covid-19 pandemie maakten de situatie de afgelopen jaren nog veel moeilijker voor het gezin.
Maaltijd bij Thandekile in Zimbabwe
Vastenactie 2024
project

Leven in een veranderende wereld

Gemeenschappen in het zuiden van Zimbabwe zijn afhankelijk van gewassenteelt met regenwater. Als er onvoldoende regen valt, vertrouwen de mensen op waterbronnen als rivieren en putten. In januari 2023 waren er in grote delen van het land echter lange droge periodes, met grote risico’s voor de oogsten.
jakuline werkt op haar land
Verhaal

Vechten tegen de droogte in Zuid-India – en winnen

Langzaam maar gestaag verdwijnt het water uit de twee hectare grond van Jakuline. Elk jaar is het droge seizoen iets droger, en het natte minder nat. De groenten die Jakuline en haar man verbouwen, groeien elk jaar iets minder hard. Het baart ze zorgen, want ze hebben weinig opties en wel twee kinderen om te voeden. Eén oplossing: naar het stadje Dindigul trekken en in de katoenfabriek werken. Maar dat is slecht voor je longen – geen aantrekkelijk vooruitzicht.
Training verbouwen gierst India
Verhaal

Eindelijk weer vertrouwen in de oogst

In het Zuid-Indiase district Dindigul is het grondwaterpeil door klimaatverandering tientallen meters gedaald. Als gevolg worden kleine boeren van hun land gedreven, en gedwongen om in kledingfabrieken en vergelijkbare industrieën te werken. Dit werk biedt weinig perspectief en vindt plaats onder slechte omstandigheden. Een van de boeren die door droogte in de knel dreigde te komen, is Mrs. Amalorpavam uit het dorp A.Vellodu. Onze plaatselijke partner hielp haar om landbouwgrond te herstellen en de oogst weer te laten slagen.

Resultaten Vastenactiecampagne 2023

In 2023 ondersteunde Vastenactie in Zuid-Soedan een project voor ontheemde mensen, vaak moeders met kinderen, die proberen elders in hun land een nieuw bestaan op te bouwen. 1500 deelnemers werden getraind in duurzame landbouw- en veeteeltmethodes. Doel was dat ze voldoende en gevarieerd voedsel voor hun familie konden verbouwen én voldoende zaaigoed overhielden voor het volgende seizoen. Naast de trainingen ontvingen de deelnemers ook zaaigoed en gereedschappen om de grond te bewerken.

Een goed bestaan voor iedereen

Vastenactie wil meewerken aan een wereld waarin iedereen, waar dan ook, een goed leven kan leiden. Een wereld waar mensen zelf  beschikken over de mogelijkheden om dat te realiseren.

Om ons doel te bereiken, werven we fondsen in Nederland waarmee we wereldwijd jaarlijks zo'n 80 kleinschalige ontwikkelingsprojecten steunen. Deze projecten zijn voor iedereen, ongeacht religie, sekse of afkomst.

Vastenactie 2023              Vastenactie 2022             Vastenactie 2021