Iedereen, overal ter wereld, een goed bestaan

Vastenactie streeft naar een wereld waarin mensen zelf werken aan hun waardigheid én beschikken over de mogelijkheden daarvoor. Mensen kunnen voor zichzelf en hun gezin zorgen en welvaart wordt rechtvaardig verdeeld binnen gemeenschappen. Soms is dan een klein duwtje in de rug nodig. Dat wil Vastenactie ze graag geven! Ongeacht hun geloofsovertuiging, hun etnische achtergrond, hun sekse of afkomst. 

wat ons beweegt

Ruim 100.000 mensen kregen vorig jaar ondersteuning bij hun strijd voor land- en mensenrechten.

Zullen we samen nog meer mensen een waardig bestaan geven?

elke gift teltDoneer nuOnline betalen mogelijk met iDeal, Paypal, Visa en Mastercard

NL21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. Vastenactie, Den Haag