Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende leden:

• E.C.G. Rommens, voorzitter;
• M. de Haan, secretaris en penningmeester;
• C.C.M. Stolwijk, algemeen bestuurslid;
• Zr. M. Bouman, algemeen bestuurslid.
De benoemingstermijn is drie jaar.

De Stichting heeft procedures ter voorkoming van situaties waarin sprake zou kunnen zijn van (de schijn van) belangenverstrengeling. In het dagelijks leven zijn de leden van de Raad van Toezicht werkzaam in uiteenlopende functies in diverse sectoren van de maatschappij. Zij brengen vanuit hun achtergrond organisatorische, bestuurlijke, financiële en juridische kennis en ervaring in. Geen van de leden van de Raad van Toezicht heeft enige vergoeding ontvangen voor de voor de Stichting verrichte bestuursactiviteiten. Aan geen van de leden van de Raad van Toezicht zijn leningen, voorschotten of garanties verstrekt.

Bestuur/directie

Per 1 oktober 2022 is dhr. M.G.H.M. Bollerman aangesteld als directeur van Vastenactie. Marc Bollerman werkte eerder bij Stichting Mara in Rotterdam en was staflid bij het Secretariaat van Rooms Katholieke Kerkprovincie (SRKK). De Nederlandse Bisschoppenconferentie benoemt de directeur van de Stichting op voordracht van het bestuur en na consultatie van Mgr. dr. C.F.M. van den Hout, referent voor missie en ontwikkelingssamenwerking. De benoemingstermijn is drie jaar.

Salaris
Bij het bepalen van het bezoldigingsbeleid en de vaststelling van de beloning van de directeur volgt de Stichting de adviesregeling Beloning Directeuren van Goede Doelen van brancheorganisatie Goede Doelen Nederland (voorheen VFI) en de code Wijffels (zie www.goededoelennederland.nl). De adviesregeling geeft aan de hand van zwaartecriteria een maximumnorm van het jaarinkomen. Het jaarinkomen van de directeur blijft onder deze norm.