Erkend goed doel

Vanaf 1 juni 2018 mogen ook wij het CBF-logo 'Erkend Goed Doel' voeren. Nu waren we al ANBI maar wij vinden het belangrijk voor ons en onze donateurs dat wij ook voldoen aan de strenge kwaliteitseisen die het CBF stelt. Zo weet u zeker dat wij bijdragen aan een betere wereld, zorgvuldig omgaan met iedere euro en verantwoording afleggen. 
De kwaliteitseisen worden opgesteld door een onafhankelijke commissie. Het CBF is de toezichthouder voor goede doelen in Nederland en controleert het naleven van deze kwaliteitseisen.

Wat is de Erkenning?

De Erkenning is het keurmerk voor goede doelen dat door het CBF, Toezichthouder Goede Doelen wordt uitgegeven. Met de Erkenning laten organisaties zien dat ze voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Voor grotere organisaties gelden uiteraard andere eisen dan voor kleinere. Circa 80
procent van het particuliere geefgeld staat inmiddels onder toezicht van het CBF. Aan een Erkend Goed Doel kun je gerust geven omdat je ervan uit kunt gaan dat de organisatie daadwerkelijk bijdraagt aan een betere wereld, zorgvuldig omgaat met elke euro, verantwoording aflegt en zich
onafhankelijk laat controleren.