Meerjaren beleidsplan

Stichting BVA heeft een meerjaren beleidsplan opgesteld met daarin haar doelstellingen voor de komende 3 jaar, inclusief een financiële meerjaren raming. Deze financiële meerjaren raming wordt ieder jaar geconcretiseerd in de begroting voor het nieuwe jaar. 

Personeelsbeleid

Stichting BVA valt niet onder een cao. Recent heeft de Stichting meegedaan in een vergelijkend onderzoek van brancheorganisatie Partos inzake beloningsonderzoek. Hieruit blijkt dat de lonen van de medewerkers vergelijkbaar zijn met de andere goede doelen die aan dit onderzoek deelnamen. De Stichting is voornemens in 2019 een functiehuis in te richten aan de hand van de in dit vergelijkend onderzoek gestelde richtlijnen. Geen van de medewerkers verdient meer dan de directeur.