Meerjaren beleidsplan

Stichting BVA heeft een meerjaren beleidsplan opgesteld met daarin haar doelstellingen voor 2020 tot 2022. Op dit moment werken we aan een nieuw beleidsplan. 

Personeelsbeleid

Stichting BVA valt niet onder een cao. Enige tijd geleden heeft de Stichting meegedaan in een vergelijkend onderzoek van brancheorganisatie Partos inzake beloningsonderzoek. Hieruit blijkt dat de lonen van de medewerkers vergelijkbaar zijn met de andere goede doelen die aan dit onderzoek deelnamen. De Stichting heeft in 2019 een functiehuis ingericht aan de hand van de in dit vergelijkend onderzoek gestelde richtlijnen. Geen van de medewerkers verdient meer dan de directeur.