Afbeelding: Misereor Hongerdoek 2023/2024 ‘Wat is heilig voor ons?’ door Emeka Udemba © Misereor.

Hongerdoek: een uitnodiging voor Vasten en voor Actie

Het gebruik van hongerdoeken (in het Latijns velum quadragesimale) stamt uit de Middeleeuwen. Tijdens de vastentijd hingen de doeken in de kerk om het zicht op het altaar te ontnemen, als een aansporing voor de mensen om te bidden en tot inkeer te komen. De doeken toonden afbeeldingen van verhalen uit de Bijbel: vanaf het scheppingsverhaal tot aan de laatste levensdagen van Jezus. Vanwege de Vastentijd en het daarmee gepaard gaande hongergevoel, kwam de benaming hongerdoek in zwang. Na de Reformatie (16e eeuw) verdween het gebruik van de hongerdoek. 

De traditie vernieuwd
In 1976 blies Misereor, de Duitse missieorganisatie, de Middeleeuwse traditie nieuw leven in, om de bezinning op het leven en lijden van Jezus in onze eigen tijd te verdiepen en versterken.  De nieuwe doeken leggen een verbinding tussen de traditie van het vasten en hedendaagse wereldwijde problemen als honger en armoede. Elke twee jaar nodigt Misereor een kunstenaar uit Afrika, Latijns-Amerika of Azië uit om een schilderij te maken. Van het schilderij worden hongerdoeken gemaakt die gebruikt worden voor bezinningsmomenten tijdens de veertigdagentijd in protestantse en Rooms-Katholieke kerken. Een meditatie die ons uitnodigt om in actie te komen.

Wat is heilig voor ons?
Dit jaar is er een nieuwe hongerdoek beschikbaar. Het kunstwerk ‘Wat is heilig voor ons?’ is gemaakt door Emeka Udemba. Centraal staan thema’s als schepping, klimaatcrisis en verantwoord omgaan met de aarde.

In de webshop vindt u meer uitleg over de nieuwe hongerdoek en kunt u de hongerdoek ook in groot of klein formaat bestellen.

Workshop hongerdoek maken
workshop hongerdoek makenParochie Maria Vlucht in Losser biedt al jaren een creatieve workshop in een klooster aan om zelf een hongerdoek te maken. Onder begeleiding ga je aan de slag om een doek te maken over belangrijke levens- en geloofsthema’s. 


 

Meditatie of presentatie
Ook kunt u een meditatie of uitleg van de hongerdoek koppelen aan een vastenmaaltijd. PowerPoint presentaties van de meditatie of uitleg zijn aan te vragen bij Vastenactie. Ook tijdens de viering kunt u aandacht besteden worden aan de hongerdoek. Als het technisch niet mogelijk is om de hongerdoek op te hangen, kunt u gebruik maken van afbeeldingen op A4 formaat

Te leen
Hongerdoeken (groot en klein formaat) van voorgaande jaren zijn te leen bij Vastenactie; ook de bisdommen Rotterdam en Breda hebben een verzameling. 

Vragen?
Heeft u nog vragen over de beschikbare materialen of over een meditatieve presentatie? Neem contact met ons op via info@vastenactie.nl of 070 779 6008.