Vastenactie werkt vanuit een visie die is gebaseerd op de Katholieke Sociale Leer. We ondersteunen projecten vanuit de vier kernwaarden die hieruit voortkomen: waardigheid, solidariteit, bonum commune en subsidiariteit. 

Kernwaarden

Vastenactie is solidair met alle mensen die leven in mensonwaardige omstandigheden, ongeacht hun religie, afkomst, sekse of nationaliteit. In alle projecten die Vastenactie steunt, staat de mens centraal. Ons doel is mensen te leren zichzelf te helpen – volgens het ‘subsidiariteitsbeginsel’ uit de Katholieke Sociale Leer – en hen te herstellen in hun waardigheid . Draagvlak binnen de lokale gemeenschap is essentieel voor het succes van een project. We vinden het belangrijk dat de mensen die wij ondersteunen zelf actief bijdragen aan het project. 

Thema

Vastenactie ondersteunt sociaaleconomische projecten, rond thema’s zoals educatie, gezondheidszorg, ondernemerschap en vrede en verzoening. Met bouwprojecten zijn we terughoudend. Liever investeren we in mensen en in het uitbreiden van hun capaciteiten. Bouw kan eventueel wel onderdeel zijn van een groter project. 

Geografische spreiding

Vastenactie werkt wereldwijd en is niet gebonden aan specifieke landen of continenten. Hiermee sluiten we aan bij het wereldwijde karakter van de Katholieke kerk, die overal ter wereld armen bijstaat. Vastenactie ondersteunt geen projecten in Nederland. 

Katholieke identiteit

Vastenactie ziet het als een voorwaarde dat de bevoegde kerkelijke overheid, veelal de lokale bisschop, op de hoogte is van het voornemen een project of partnerorganisatie in zijn bisdom of jurisdictie te financieren. We willen er zeker van zijn dat projecten een passende oplossing bieden voor de lokale noden.