Kwaliteit van de projecten

Vastenactie wil bijdragen aan het structureel verbeteren van omstandigheden van mensen die leven in de marge van de samenleving. Daarom kiezen we ervoor om afgebakende projecten te ondersteunen; we financieren geen exploitatiekosten. We selecteren projecten waarvan de impact op de lokale bevolking zo groot mogelijk is en die door de lokale bevolking zijn opgezet en worden gedragen. Ook moeten de projecten een lange termijn focus en effect hebben. Bij ieder project maken we een inschatting van het afhankelijkheidsrisico; gemeenschappen moeten op termijn zelfstandig functioneren, zonder bijdragen uit Nederland.

Bij het beoordelen van projectaanvragen kijken we ook naar de kwaliteit en continuïteit van de partnerorganisatie. We zien bijvoorbeeld graag dat de partnerorganisatie opereert in samenwerking met andere organisaties. Dit vergroot de impact van het project. Tenslotte nemen we in onze afweging mee in hoeverre wordt samengewerkt met overheden en andere instanties. Ook dat maakt een project meestal sterker. 

Monitoring en evaluatie van projecten

De projecten die we financieren zijn verplicht om elk half jaar een inhoudelijke en financiële rapportage aan te leveren. Dit is het monitoren van projecten. Hierbij wordt vooral gekeken of de uitvoering van de projecten in lijn ligt met het goedgekeurde projectvoorstel. Daarnaast wordt de financiële rapportage vergeleken met de oorspronkelijk ingediende begroting. Dit is een waarborg om ervoor te zorgen dat projecten op de juiste manier uitgevoerd worden en om als Vastenactie op de hoogte te blijven van de projectresultaten.

Een andere manier om de resultaten van projecten te bekijken en evalueren is via projectbezoeken. Hiermee kun je het effect en de impact van projecten vaak beter evalueren. Een voorbeeld: uit een rapportage van een project kun je vaststellen of een school gebouwd is, of dat er trainingen gegeven zijn over hygiëne, maar pas wanneer je een project bezoekt, kun je vaststellen of dit schoolgebouw ook gebruikt wordt en of de deelnemers aan de trainingen ook daadwerkelijk hun handen wassen voor het eten. Omdat Vastenactie tientallen kleine projecten ondersteunt, kunnen we slechts een selectie bezoeken van de projecten die we ondersteunen. De resultaten uit deze bezoeken gebruiken wij om te leren en onze kennis van de projecten te vergroten en helpt ons bij het beoordelen van nieuwe projectaanvragen.

Verantwoordingsonderzoek Stichting BVA

De Vastenactie voert een grootschalig onderzoek uit om de resultaten te evalueren van alle projecten die we de afgelopen vijf jaar hebben geëvalueerd. Een eerste onderdeel van dit onderzoek is het verzamelen van de resultaten die uit de projectrapportages naar voren komen. Een tweede onderdeel is dat een aantal projectbezoeken plaatsvindt, waarbij we ernaar streven om een grote variëteit aan projecten te bezoeken. Naast de directe projectresultaten zal tijdens deze bezoeken ook gefocust worden op de impact van deze projecten op de lokale samenlevingen en gemeenschappen. De resultaten van beide deelonderzoeken delen we met onze achterban zodra ze beschikbaar zijn.