Er zijn twee manieren waarop scholen de opbrengsten van de fondsenwervende activiteit kunnen doorgeven aan Vastenactie, te weten zelf of via de parochie. Hieronder lichten wij dit nader toe.

Jouw school maakt zelf de opbrengst over

Dat kan op rekeningnummer NL21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. Vastenactie Den Haag. Graag de naam, de plaatsnaam van je school en het campagnejaar vermelden. Wil je dat er een deel van jullie Vastenactie gegarandeerd naar de vluchtelingen uit Oekraïne gaat? Maak je opbrengst dan in 2x over met in de omschrijving 'Vastenactie 2022' en in het andere deel 'Oekraïne'. 

Besluit je als school om het geld aan een parochie te geven om over te maken? Dan graag aan ons de naam van de parochie en het bedrag doorgeven door een email te sturen aan Scholen@vastenactie.nl.

Bent u een parochie en maakt u de opbrengst van een school over?

Graag dan het geld van de school apart van het parochiegeld overmaken. Ook daarbij de naam en plaatsnaam van de school en het campagnejaar vermelden. Bij voorbaat hartelijk dank voor de moeite!