Er zijn twee manieren waarop scholen de opbrengsten van de fondsenwervende activiteit kunnen doorgeven aan Vastenactie, te weten zelf of via de parochie. Hieronder lichten wij dit nader toe.

Jouw school maakt zelf de opbrengst over

Dat kan op rekeningnummer NL21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. Vastenactie Den Haag. Graag de naam, de plaatsnaam van je school en het campagnejaar vermelden.


Digitale collectebus

We hebben de mogelijkheid dat jullie leerlingen en/of hun ouders het geld zelf digitaal kunnen overmaken. Maak daarvoor een digitale collectebus aan en deel die op de website van jullie school en/of direct met de ouders! Klik hier voor meer informatie. Je kunt op deze manier bijhouden hoeveel geld jullie school ophaalt én het ingezamelde geld komt automatisch op de juiste plek zodat je er geen omkijken meer naar hebt. 
 

Bent u een parochie en maakt u de opbrengst van een school over?

Graag dan het geld van de school apart van het parochiegeld overmaken. Ook daarbij de naam en plaatsnaam van de school en het campagnejaar vermelden. Bij voorbaat hartelijk dank voor de moeite!