Er zijn twee manieren waarop scholen de opbrengsten van de fondsenwervende activiteit kunnen doorgeven aan Vastenactie, te weten zelf of via de parochie. Hieronder lichten wij dit nader toe.

Uw school maakt zelf de opbrengst over

Wilt u de opbrengsten van uw Vastenactie rechtstreeks aan ons overmaken? Dat kan op rekeningnummer NL21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. Vastenactie Den Haag o.v.v. de naam en plaatsnaam van uw school en het campagnejaar.

Opbrengsten scholen doorgeven via de parochie

Maakt de parochie het bedrag naar ons over? Vraag dan of de penningmeester in de omschrijving het volgende vermeldt:

  • Vastenactie Scholen
  • jaartal
  • naam
  • plaats van de school

In de praktijk maken de parochies vaak de opbrengst van de school en de parochiedonaties als één totaalbedrag over. Wij kunnen dan echter niet zien wat úw school heeft opgehaald en dat vinden wij jammer. Dan vragen wij of u een e-mail wilt sturen naar info@vastenactie.nl met hierin de opbrengst van uw school en de naam en de plaats van de parochie.