Jaarlijks zetten bijna drieduizend vaste vrijwilligers en tienduizend actie-vrijwilligers zich in voor Vastenactie en daarmee voor mensen elders in de wereld die het minder goed hebben getroffen dan wij. Aan de inzet van deze vrijwilligers ontleent Vastenactie haar bestaansrecht!

Duizenden vrijwilligers dragen bij aan het succes van Vastenactie!

Verspreid over zo’n vijfhonderd werkgroepen werken de vrijwilligers in hun parochie, op school en in de wijk aan een vernieuwende en eigentijdse invulling van de vastentijd. Bezinning op onze leefstijl en solidariteit met anderen wereldwijd gaan daarbij hand in hand.

Het team van Vastenactie ondersteunt lokale vrijwilligers, onder meer door het organiseren van inhoudelijke bijeenkomsten en het ontwikkelen van materialen en ideeën om de eigen, lokale campagne inhoud te geven.

Hebt u vragen of opmerkingen over de campagne? Neem gerust contact met ons op!

Johan CompierJohan Compier, campagneleider
telefoon: 070-7796008
e-mail: johan.compier@vastenactie.nl - maandag t/m donderdag

Campagnevoeren

Persoonlijk contact is de de allerbeste manier waarop u als vrijwilliger mensen enthousiast kunt maken. Met uw eigen enthousiasme en inspiratie motiveert u andere mensen om mee te doen met Vastenactie. Stap daarom gerust op mensen af om hun aandacht te vragen. U hebt immers een bijzonder verhaal te vertellen. Wie weet wat voor bijzondere ontmoetingen dat oplevert!

In de webshop vindt u praktische materialen om uw campagne te ondersteunen en we hebben wat campagne ideeën voor u uitgewerkt.