Leven in een veranderende wereld

Natuurlijk was er tijdens de Startdagen veel aandacht voor de komende Vastenactie-campagne Leven in een veranderende wereld. De aanwezigen maakten kennis met Thandekile uit Zimbabwe en zagen hoe de veranderende weerpatronen het haar bijna onmogelijk maken om voldoende voedsel te verbouwen. Een pomp, grote moestuin en training in nieuwe landbouwtechnieken maken Thandekile en haar gemeenschap weerbaarder tegen de lange droge periodes. Marjolein Tiemens en Margot de Zeeuw gaven extra verdieping aan het thema: Marjolein vertelde vanuit haar achtergrond in de zadenveredeling over agro-ecologie; Margot legde verband tussen het gedachtegoed van paus Franciscus uit Laudato Si’ en Laudate Deum en het werk van Vastenactie en liet enkele hoopgevende ontwikkelingen zien.

Katholiek sociaal denken

Vastenactie-directeur Marc Bollerman gaf een korte inleiding over het katholiek sociaal denken, de basis van waaruit Vastenactie werkt. Daarna gingen de aanwezigen zelf in groepjes aan de slag met het gedachtegoed. Veel stof tot nadenken en een prima manier om met elkaar in gesprek te gaan.

Bijzonder moment in Rijen

Een bijzonder moment in Rijen verdient extra vermelding: vrijwilligsters Ger van Waegeningh en Mimi Rutten zijn beiden de 90 al (ruimschoots) gepasseerd en zetten zich nog altijd enthousiast in voor Vastenactie. Uit handen van directeur Marc Bollerman ontvingen de dames een klein cadeau als blijk van dank voor hun jarenlange solidariteit met de allerarmsten.

Vrijwilligster
Mimi Rutten
Vrijwilligster
Ger van Waegeningh