Programma*

Leven in een veranderende wereld

Tijdens de Vastenactie-campagne 2024 maken we kennis met Thandekile uit Zimbabwe. De jonge weduwe staat voor grote uitdagingen om te overleven met haar kinderen omdat door lange droge periodes, afgewisseld met heftige regenval en overstromingen, het verbouwen van groente veel moeilijker is geworden. Johan Compier of Margot de Zeeuw van Vastenactie komen meer vertellen over het campagneproject, de campagne en beschikbare materialen. Ze kijken ook naar de gevolgen van klimaatveranderingen voor mensen als Thandekile en hoe kwetsbare gemeenschappen die het hoofd kunnen bieden.

Het katholiek sociaal denken

Vastenactie wil het katholiek sociaal denken handen en voeten geven. Vastenactie-directeur Marc Bollerman neemt ons mee aan de hand van een boeiend spel om te ontdekken wat het katholiek sociaal denken voor ons betekent.

Agro-ecologie en groen geloven

Agro-ecologie of zelfs: agro-theologie: Marjolein Tiemens van Groen Geloven legt uit wat agro-ecologie precies is en waarom deze landbouwmethode belangrijk is voor een gezonde toekomst van de aarde. Ze kijkt hoe agro-ecologie zich verhoudt tot Laudato Si’, de encycliek van paus Franciscus over de zorg voor ons gemeenschappelijke huis, de aarde. Tijdens de voorgesprekken ontstond zelfs het begrip ‘agro-theologie’. We gaan op verkenning.

Rechten voor de natuur?

Kan een rivier namens zichzelf naar de rechtbank stappen om voor zijn rechten op te komen? Het klinkt nogal vreemd, maar in sommige landen kan dat inderdaad! En dat aantal landen groeit zelfs. Margot de Zeeuw van Vastenactie ziet een hoopgevende ontwikkeling: we lijken voorzichtig toe te groeien naar een visie op de schepping waarbij al het het leven centraal staat en niet alleen de mens. Natuurlijk met voorbeelden uit de Vastenactie-praktijk.

*vanwege praktische redenen – de sprekers kunnen niet op twee plaatsen tegelijk zijn - worden niet alle programmaonderdelen tijdens alle bijeenkomsten aangeboden. De bisdommen Roermond en Leeuwarden-Groningen hebben bovendien nog eigen programmaonderdelen. De programma’s kunnen dus per bisdom verschillen. 

Data, locaties en aanmelden

MOV-vrijwilligers uit het bisdom Utrecht kunnen zich aanmelden voor de dichtstbijzijnde startdag.

Na inschrijving ontvangt u een bevestiging.