Landbouw voor vrouwengroep in Noordoost Kenia

Langdurige droogte in Kenia veroorzaakt voedseltekorten. Alleenstaande moeders hebben moeite om hun gezinnen te voeden. Zij leren nieuwe technieken om ook onder deze verzwaarde omstandigheden toch groente en fruit te verbouwen en om te gaan met de gevolgen van klimaatverandering.
Wat willen we bijdragen?
€ 2.750
Land
Kenia
Doelgroep
Vrouwen
Thema
Voedselzekerheid
1 februari 2023 t/m 30 juni 2024
Doneer nu
Wat willen we bijdragen?
€ 2.750
Land
Kenia
Doelgroep
Vrouwen
Thema
Voedselzekerheid
1 februari 2023 t/m 30 juni 2024

Wat is er aan de hand?

Klimaatverandering veroorzaakt langdurige droogte in Kenia. De kwaliteit van de bodem gaat sterk achteruit, waardoor er steeds minder voedsel wordt geproduceerd. Voor alleenstaande moeders op het platteland is het extra moeilijk om hun gezin te onderhouden. Zij kunnen vaak geen werk vinden, zelfs niet als ze een opleiding hebben gevolgd. 

Wat willen we bereiken?

We willen de voedselzekerheid vergroten voor alleenstaande moeders en jonge vrouwen in de regio Isiolo, in centraal Kenia. Het is de bedoeling dat zij ondanks de extreme droogte zelfstandig voedsel kunnen produceren en mogelijk een deel van hun productie kunnen verkopen. Ook is het belangrijk dat deze vrouwen meer kennis krijgen van klimaatverandering, milieubeleid en duurzaam gebruik van hulpbronnen.

Hoe doen we dat?

Twee groepen van elk 15 tot 30 vrouwen leren groente en fruit verbouwen, deels voor eigen gebruik, deels om te verkopen. Met die inkomsten kunnen ze bijvoorbeeld onderwijs voor hun kinderen bekostigen. Om de kwaliteit van de bodem te verbeteren gaan de vrouwen ook bomen planten. Die houden vocht vast en zorgen voor schaduw. Een waterpomp en opslagtanks moeten straks voldoende water leveren voor de akkers en de bomen. Naast gereedschappen en planten krijgen de vrouwen ook voorlichting en training op het gebied van klimaat, milieu en het verbeteren van de bodemkwaliteit. Naar verwachting kunnen zij na het eerste jaar zelfstandig voedsel produceren. 

Parochie St. Petrus' Stoel in Eindhoven en Heilig Huis Nuenen voeren campagne voor dit project om het benodigde projectgeld in te zamelen. Het is voor andere parochies daarom niet meer mogelijk hierbij aan te sluiten.

Dit project is door Vastenactie goedgekeurd voor een totaalbedrag van € 8.250. Hiervan wordt € 5.500 bijeengebracht door de parochie. Vastenactie legt daar € 2.750 bij.

DONEER NU