Meer toekomstkansen voor kinderen in Cambodja

De leefomstandigheden in Andong / Cambodja verbeteren langzaam. Kinderen kunnen nieuwe kansen echter pas benutten als ze kennis, vaardigheden en diploma’s hebben. Meer en beter onderwijs is dus noodzakelijk.
Wat willen we bijdragen? € 6.500
Land
Cambodja
Doelgroep
Kinderen
Thema
Onderwijs
1 februari 2024 t/m 30 juni 2025
Doneer nu
Wat willen we bijdragen? € 6.500
Land
Cambodja
Doelgroep
Kinderen
Thema
Onderwijs
1 februari 2024 t/m 30 juni 2025

Wat is er aan de hand?

In 2006 dwong de overheid van Cambodja duizend gezinnen om te verhuizen van de hoofdstad Phnom Penh naar Andong, een dorp op twintig kilometer buiten de stad. De gezinnen moesten plaatsmaken voor stadsuitbreiding. De reis naar hun werk in de stad werd onbetaalbaar, waardoor veel mensen werkloos werden. Velen raakten verslaafd. De leefomstandigheden zijn ongezond en onhygiënisch, de mensen wonen in bouwvallige huizen en het drinkwater is vervuild. De laatste jaren heeft de overheid werk gemaakt van betere woningen, wegen en scholen. Dat biedt perspectief.

Wat willen we bereiken?

Willen de kinderen in Andong kans maken op een betere toekomst, dan is goed onderwijs essentieel. De stichting SCCO is een internationale ngo die zich inzet voor kwaliteitsonderwijs. Ze ondersteunt daarnaast de lokale gemeenschap van Andong met familieprogramma’s. Het doel is de vicieuze cirkel van armoede te doorbreken, door de jongere generatie goed onderwijs te bieden.

Hoe doen we dat?

SCCO biedt kinderen vanaf de leeftijd van 4 jaar kleuteronderwijs. Daarnaast geeft SCCO  leerlingen met een leerachterstand  individuele begeleiding. Ook is er mogelijkheid om extra computer- en Engelse lessen via SCCO te volgen. Jongvolwassenen kunnen meedoen met coaching trajecten, die hen op weg helpen naar de arbeidsmarkt. De meest kwetsbare gezinnen krijgen coaching en ondersteuning van een maatschappelijk werkster. Er zijn een aantal families die gesteund worden met een microkrediet gebruiken om een bedrijfje te starten en zelfredzaam te worden.

De ngo SCCO werkt nauw samen met de openbare basisschool Kork Rokar, vlakbij Andong.  Op deze basisschool volgen zo’n zeshonderd kinderen onderwijs. SCCO heeft het mogelijk gemaakt er een computerlokaal in te richten. De kleuters vanuit de SCCO programma’s worden ook op deze basisschool ingeschreven en daar in hun resultaten door SCCO verder gevolgd en begeleid.

Goede Herder Parochie Emmen / Erica en Immanuel Parochie Z-O Drenthe voeren campagne voor dit project om het benodigde projectgeld in te zamelen. Het is voor andere parochies daarom niet meer mogelijk hierbij aan te sluiten.

Dit project is door Vastenactie goedgekeurd voor een totaalbedrag van € 19.500. Hiervan wordt € 13.000 bijeengebracht door de parochies. Vastenactie legt daar € 6.500 bij.

doneer nu