Onderwijs maakt kwetsbare kinderen in India sterker

Dalits en hun kinderen worden in India sociaal en economisch achtergesteld. Daarom is het belangrijk dat zoveel mogelijk kinderen een schooldiploma halen en dat jongeren sociale- en levensvaardigheden aanleren, die hun positie in de samenleving te versterken.
Wat willen we bijdragen?
€ 20.000
Land
India
Doelgroep
Dalit kinderen
Thema
Onderwijs
1 oktober 2023 t/m 30 september 2024
Doneer nu
Wat willen we bijdragen?
€ 20.000
Land
India
Doelgroep
Dalit kinderen
Thema
Onderwijs
1 oktober 2023 t/m 30 september 2024

Wat is er aan de hand?

In India worden Dalits beschouwd als ‘onaanraakbaren’. Ze staan helemaal onderaan de maatschappelijke ladder en worden achtergesteld, buitengesloten en uitgebuit. Dalit vrouwen en meisjes worden bovendien gediscrimineerd vanwege hun gender. Veel kinderen hebben moeite met leren en een groeiend aantal kinderen van Dalits verlaat school zonder diploma. Deze problemen zijn vaak het gevolg van alcohol- en drugsverslaving, overmatig gebruik van smartphones, kinderarbeid en kindhuwelijken. Meisjes worden bovendien vaak slachtoffer van seksueel misbruik, veelal door leeftijdgenoten uit hogere sociale groepen.

Wat willen we bereiken?

De oplossing ligt in onderwijs en bewustwording. Wie zijn rechten kent kan beter voor zichzelf opkomen. Op het platteland van het district Thanjavur, in de zuidelijke deelstaat Tamil Nadu, zet onze partnerorganisatie Deepam zich actief in voor Dalit kinderen en jongeren. Geschoolde vrijwilligers helpen ze bij hun leerproblemen en zorgen dat zoveel mogelijk kinderen een schooldiploma halen. We willen kwetsbare kinderen en jongeren weerbaarder maken, zodat ze in staat zijn op te komen voor hun rechten en de armoedecyclus te doorbreken.

Hoe doen we dat?

Voor dit project zet Deepam onderwijscentra op in de 15 meest afgelegen dorpen en stelt ze 15 deeltijd-vrijwilligers aan met een lerarenopleiding. Per dorp krijgen ca. 45 kinderen begeleiding bij het leren. Zo’n 840 meisjes die zijn gezakt voor hun eindexamen krijgen extra training, zodat ze alsnog hun diploma kunnen halen. Ongeveer 600 jonge vrouwen tussen 16 en 30 jaar volgen een vijfdaagse training in sociale- en levensvaardigheden, die hen weerbaarder maken en helpen bij het vinden van werk. Deepam organiseert bijeenkomsten voor kinderen op het gebied van mediawijsheid en veilig omgaan met internet. Ook geeft Deepam voorlichting over alcohol- en drugsgebruik en het voorkomen van seksueel geweld tegen kinderen. Tenslotte krijgen 450 jongeren advies bij hun studie- of beroepskeuze.

doneer nu