Revalidatiezorg voor een betere toekomst in Zimbabwe

Kinderen met een motorische handicap horen er vaak niet bij in Zimbabwe. De vooroordelen zijn groot en er is een gebrek aan kennis en zorg. We willen de kwaliteit van leven en zorg voor deze kinderen en hun families verbeteren.
Wat willen we bijdragen? € 2.600
Land
Zimbabwe
Doelgroep
Gehandicapte kinderen
Thema
Gezondheidszorg
1 februari 2024 t/m 30 juni 2025
Doneer nu
Wat willen we bijdragen? € 2.600
Land
Zimbabwe
Doelgroep
Gehandicapte kinderen
Thema
Gezondheidszorg
1 februari 2024 t/m 30 juni 2025

Wat is er aan de hand?

Mensen met een handicap hebben het niet gemakkelijk in Zimbabwe. Men denkt dat een boze geest bezit van hen heeft genomen. Kinderen met een motorische handicap en hun families leven mede daardoor veelal in slechte omstandigheden. Moeders en kinderen worden vaak in de steek gelaten. (Para)medische en/of maatschappelijke zorg is er nauwelijks. Ook ontbreekt kennis over de ontwikkelingsmogelijkheden en de rechten van deze kinderen, bijvoorbeeld het recht op onderwijs.

Wat willen we bereiken?

De Trust Kufamba Tose is actief in het district Zaka en wil daar de kwaliteit van leven en zorg voor kinderen met een motorische handicap en hun families verbeteren. Ze wil de sociaaleconomische ontwikkeling van de kinderen en hun families bevorderen. Zowel zorgprofessionals als de lokale bevolking moeten meer kennis krijgen van handicaps, zodat de vooroordelen afnemen. Op de langere termijn wil de Trust financieel onafhankelijk worden van buitenlandse fondsenwerving.

Hoe doen we dat?

De Trust werkt nauw samen met enkele ngo’s, scholen, een kinder-orthopedisch ziekenhuis, de ministeries van Gezondheid, Sociale Zaken en Onderwijs en andere organisaties die het project ondersteunen. Zij leveren bijvoorbeeld rolstoelen en andere hulpmiddelen, voeren operaties uit en ondersteunen de armste gezinnen met voedselpakketten. Er zijn steungroepen voor ouders. Mede hierdoor gaan meer kinderen inmiddels naar school. Enkele families krijgen hulp bij het starten van een bedrijfje, zodat ze geld kunnen verdienen om hun gezin te onderhouden. Het idee is dat deze families uiteindelijk met de opbrengsten ook financieel kunnen bijdragen aan de Trust.

Parochie Sint Joris Eindhoven en Augustinusgemeenschap Eindhoven voeren campagne voor dit project om het benodigde projectgeld in te zamelen. Het is voor andere parochies daarom niet meer mogelijk hierbij aan te sluiten.

Dit project is door Vastenactie goedgekeurd voor een totaalbedrag van € 7.800. Hiervan wordt € 5.200 bijeengebracht door de parochies. Vastenactie legt daar € 2.600 bij.

doneer nu