India wordt hard getroffen door de gevolgen van corona. Hulporganisatie BOSCO bedacht een unieke manier om ouders en kinderen in de sloppenwijken van Bangalore te helpen. 

Hoewel Bangalore een ontwikkelde stad is, zijn de verschillen tussen mensen groot. De stad telt 8,5 miljoen inwoners, waarvan 3,2 miljoen in sloppenwijken wonen. Van hen is veertig procent jonger dan achttien jaar. De bewoners van de deze wijken worden het zwaarst getroffen door de coronapandemie. Dagloners hebben hun werk verloren en zitten zonder inkomen. De scholen zijn dicht en de kinderen, die niets te doen hebben, worden de straat op gestuurd om te bedelen of spulletjes te verkopen. Daar lopen ze het gevaar slachtoffer te worden van geweld, uitbuiting en mensenhandel. En natuurlijk kunnen ze het virus verder verspreiden. Voor arme gezinnen zijn bedelen en straatverkoop in deze periode echter de enige manier om aan geld voor eten te komen. 

Namma Shale: onze school

corona noodhulp IndiaBOSCO, onze partner in Bangalore, werkt met kinderen en jongeren op straat en in de sloppenwijken. Deze organisatie maakte zich zorgen dat de kinderen zouden vergeten wat ze op school hadden geleerd en dat ze hun motivatie om naar school terug te gaan zouden verliezen. Daarom bedachten ze het programma ‘Namma Shale’ (onze school) om te zorgen dat de kinderen bleven leren en dus niet uit bedelen zouden gaan. 

Dankzij gulle giften van donateurs kon Vastenactie noodhulp bieden. BOSCO heeft het Namma Shale programma opgezet in 25 sloppenwijken waar veel kinderen wonen. Uit elke wijk werden twee jongeren geselecteerd en getraind tot leerling-docent. Vier maanden lang gaven deze vijftig leerling-docenten les in taal en rekenen en voorlichting over Covid-19 aan jongere kinderen. Uiteindelijk deden 850 kinderen van vijf tot zestien jaar dagelijks mee aan de lessen. Het BOSCO team zorgde voor intensieve begeleiding van de leerling-docenten. Ook sprak het team geregeld met ouders en leiders uit de gemeenschappen, om het doel en belang van Namma Shale uit te leggen. De kinderen kregen schoolspullen en indien nodig ook kleding. 

Voedselpakketten

corona noodhulp IndiaTegelijkertijd ondersteunde BOSCO in deze gemeenschappen driehonderd getroffen gezinnen met voedselpakketten vol voedingsrijke producten en extra eiwitten voor kinderen en zwangere vrouwen. Ook deelden ze mondkapjes en desinfectiemiddelen uit om verspreiding van het virus tegen te gaan. 

De onervaren jonge docenten vonden het lesgeven soms best moeilijk. Ook het vervoer van de voedselpakketten en het houden van voldoende afstand in de drukke wijken met smalle steegjes was niet altijd gemakkelijk. Maar ondanks alle uitdagingen was Namma Shale een succes. Het programma heeft ervoor gezorgd dat een grote groep kwetsbare kinderen tijdens de sluiting van de scholen kon blijven leren.