In het Zuid-Indiase district Dindigul is het grondwaterpeil door klimaatverandering tientallen meters gedaald. Als gevolg worden kleine boeren van hun land gedreven, en gedwongen om in kledingfabrieken en vergelijkbare industrieën te werken. Dit werk biedt weinig perspectief en vindt plaats onder slechte omstandigheden. Een van de boeren die door droogte in de knel dreigde te komen, is Mrs. Amalorpavam uit het dorp A.Vellodu. Onze plaatselijke partner hielp haar om landbouwgrond te herstellen en de oogst weer te laten slagen.

Mrs. Amalorpavam is een boerin met een klein stuk land. Op haar grond werden niet alleen decennialang gewassen verbouwd die veel water nodig hebben, maar ook nog chemicaliën gebruikt. Dit is niet goed voor de bodemkwaliteit, waardoor haar oogst regelmatig mislukte. Daarnaast bleef de regenperiode in haar gebied vaak uit, wat het land droger en droger maakte. Hierdoor werd het een uitdaging om de grond zelfs maar één keer per jaar te bewerken – een onhoudbare situatie.

Biologische landbouw

Dankzij onze partner maakte ze kennis met biologisch verbouwen en andere gewassen die goed tegen droge gebieden kunnen. Ze werd lid van Organic Farming Groups en kreeg zes dagen training over deze alternatieve landbouwmethoden. Hierna ondersteunde onze partner haar een jaar lang om de technieken in praktijk te brengen, zodat ze hier later op eigen kracht mee verder kon bouwen.

Nieuwe methoden toepassen

Om de opbrengst van haar grond te verbeteren, leerde Mrs. Amalorpavam met nieuwe landbouwtechnieken werken. Een hiervan is contour bunding. Hierbij leg je kleine, halfcirkelvormige barrières aan langs de contouren van het land om de waterafvoer te vertragen en wateropname in de bodem te bevorderen. Dit zorgt ervoor dat regenwater beter behouden blijft en voorkomt bodemerosie. De andere methode is summer ploughing, dus ploegen in de droge zomermaanden vóór de moesson. Hiermee bereid je het land voor op inzaaien en verbeter je de bodemgezondheid.

Eenvoudig én effectief

Deze nieuwe aanpak deed wonderen, vertelt Mrs. Amalorpavam. ‘Ik heb m’n dijken verhoogd en kreeg hulp om een tractor te huren, zodat ik in de zomer kon ploegen. Als resultaat stond het land in het regenseizoen weer vol met water, waardoor het grondwaterpeil werd aangevuld. Ook al lijken dit misschien kleine, simpele aanpassingen, levert het enorm veel op. Zo weet ik nu zeker dat ik over een paar weken een goede oogst heb, met gierst, oliezaad en peulvruchten. Ik ben heel dankbaar voor alle ondersteuning die ik heb gekregen!’

Twee jaar succesvolle hulp

Vastenactie steunde dit project van 2021 tot en met 2023, waarmee we dertig dorpen in Dindigul, Zuid-India hebben geholpen. Dit betekent dat tussen de 20 en 24 duizend inwoners weer van hun land kunnen leven. Ze hebben geleerd om het duurzaam en biologisch te bewerken, en om snelgroeiende bossen aan te leggen die het ecosysteem helpen herstellen. Onze lokale partner zorgt er ook voor dat deze werkwijze op meer plekken wordt toegepast, en dat mensen en dieren ook op de lange termijn van het land kunnen leven.

 

Gerelateerde verhalen