Begin februari schokte de zware aardbeving in Turkije en Syrië de wereld. Razendsnel kwam de hulp voor de talloze slachtoffers op gang. Ook de Nederlandse katholieke gemeenschap schoot te hulp. Parochies, congregaties en gelovigen brachten samen € 213.780 bij elkaar. Daar zijn inmiddels verschillende initiatieven mee gesteund die zorgen voor eerste noodhulp: voedsel, dekens, onderdak en eerste hulp. Vastenactie en Missiebureau Roermond coördineerden de gezamenlijke collecte in de Nederlandse Kerkprovincie.

Op 6 februari zorgden een zware aardbeving, gevolgd door talloze naschokken, voor een onvoorstelbare ramp in het grensgebied tussen Turkije en Syrië. Meer dan 50.000 mensen overleden; tienduizenden raakten gewond. Volgens de Wereld Gezondheidsorganisatie werden zo’n 23 miljoen mensen getroffen door de aardbeving.

De Nederlandse katholieke gemeenschap toonde zich onmiddellijk solidair: in de kerken werd gebeden voor de slachtoffers en in alle bisdommen werden collectes georganiseerd om lokale charitasinitiatieven te kunnen steunen die zorgen voor eerste noodhulp. Vastenactie en het Missiebureau Roermond werkten hierin nauw samen en konden zo alle Nederlandse parochies bereiken. In totaal beantwoordden 269 parochies en 9 congregaties de oproep om de mensen in Syrië en Turkije te hulp te schieten. Ook een groot aantal particuliere donateurs maakte geld over. De Nederlandse katholieke gemeenschap haalde in totaal € 213.780 op.

Voedsel, dekens en eerste hulp kits

Met de opgehaalde gelden is onder andere het werk van Pro Terra Sancta gesteund, die dat in samenwerking met de Franciscaanse broederschap uitvoert. In West-Aleppo worden families opgevangen die hun huis kwijtraakten – het gaat tot nu toe om ongeveer 2500 mensen. Verder worden dekens en eerste hulp kits uitgedeeld in drie speciaal ingerichte centra in het oosten van Aleppo. Daar zijn tot nu toe 1500 families mee bereikt. Er is ook een soepkeuken ingericht, waar zeven koks en 20 vrijwilligers drie keer per dag een warme maaltijd uitreiken. Tot nu toe zijn daarmee 3.000 mensen geholpen. In Latakia is een keuken geopend waar drie koks en 15 vrijwilligers maaltijden verzorgen voor ouderen.

Naast Pro Terra Sancta is onder andere de katholieke parochie in Antakya (Antiochië, Turkije) gesteund. Zij vangen 340 families op in parochiecentra. Daarnaast hebben ze zich ontfermd over gezinnen die geen inkomen meer hebben, bijvoorbeeld door het wegvallen van de kostwinner of omdat het onmogelijk is geworden om het oude werk weer op te pakken. Ook het opvanghuis Beit el Nour in Beiroet ontving een bijdrage uit Nederland. Zij vangen sinds het uitbreken van de oorlog veel Syrische vluchtelingen op en zien na de aardbeving een enorme toename vluchtelingen.

Daarnaast zijn nog enkele kleinere initiatieven uit het netwerk van Vastenactie en het Missiebureau Roermond gesteund.