3 februari 2021

Vandaag is er een dringende oproep gestuurd naar minister De Jonge, minister Kaag en minister Hoekstra om actief in gesprek te gaan met farmaceuten om ze aan te sporen hun kennis en patenten te delen én om de COVID-19 Technology Access Pool (C-TAP) van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) financieel te steunen. Ondanks toezeggingen daartoe heeft de regering nog geen concrete stappen ondernomen, terwijl er leveringsproblemen zijn met de vaccins van Pfizer-BioNTech en Oxford/AstraZeneca. Door kennis te delen kan de productiecapaciteit worden vergroot en kan er zo snel mogelijk een einde komen aan de pandemie. Vastenactie is een van de medeondertekenaars van de brief van Wemos en Oxfam-Novib.

De impact van Covid-19 op de meest kwetsbare gemeenschappen is groot: “We horen dagelijks schrijnende verhalen van onze buitenlandse partners over de gevolgen van de lock down-maatregelen. We publiceerden er al eerder over op onze website. We zijn daarom blij met het initiatief van Wemos en Oxfam-Novib en onderschrijven de oproep van harte,” aldus Vastenactie-directeur Peter van Hoof.

Nu farmaceuten de eerste effectieve vaccins hebben ontwikkeld, moeten overheden de volgende horde nemen: de vaccins beschikbaar maken. Onlangs hebben we in Europa problemen ervaren met de levering van zowel het vaccin van Pfizer-BioNTech als met dat van Oxford/AstraZeneca. Voor lage- en middeninkomenslanden is de gebrekkige toegang tot vaccins al veel langer een probleem. De oorzaak hiervan is de beperkte productiecapaciteit van ontwikkelaars van vaccins. Hierdoor kunnen zij onmogelijk op korte termijn de hele wereld voorzien. Het huidige leveringsprobleem maakt pijnlijk duidelijk dat we volledig afhankelijk zijn van slechts een paar producenten. Er is een oplossing voor dit probleem, maar deze wordt nog niet benut.

Deze oplossing is het delen van kennis en patenten voor de productie van vaccins in de COVID-19 Technology Access Pool (C-TAP) van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Nederland heeft C-TAP in 2020 officieel gesteund. Helaas heeft de regering hieraan nog geen concrete acties verbonden. Peter van Hoof: “Daarom roept een groot aantal organisaties de regering op om financiële hulp te verlenen aan C-TAP en daarnaast actief in gesprek te gaan met farmaceuten om ze aan te sporen om hun kennis en patenten te delen. Daarmee zorgt de regering ervoor dat C-TAP een succes wordt, dat de wereldwijde productiecapaciteit van vaccins maximaal wordt benut en er zo snel mogelijk een einde komt aan de pandemie.”

U kunt de volledige brief hier downloaden.

c-tap