Gouda, 21 juni 2024

Vanmiddag werd bekend dat Mgr. R. van den Hout, op dit moment bisschop van het bisdom Groningen-Leeuwarden, door paus Franciscus is benoemd tot bisschop van Roermond. Hij volgt daarmee de vorig jaar overleden Mgr. H. Smeets op. Vanuit het hele land stromen hartelijke felicitaties voor Mgr. Van den Hout en voor het bisdom Roermond binnen. Daar voegen we die van de Raad van Toezicht, het Bestuur en de medewerkers van Vastenactie natuurlijk graag aan toe. 

Mgr. Van den Hout is de referent voor Missie en Ontwikkelingssamenwerking binnen de Nederlandse bisschoppenconferentie en er is dan ook regelmatig overleg tussen de bisschop en het bestuur van Vastenactie. Op dinsdag 21 mei was Mgr. Van den Hout in Gouda om het nieuwe kantoor van Vastenactie in te zegenen en om kennis te maken met het team. Het was een ontspannen samenzijn, waar we met plezier op terugkijken. 

Mgr.Van den Hout zegent het nieuwe kantoor van Vastenactie in

Omdat mgr. Van den Hout al bisschop is, hoeft er geen bisschopswijding meer plaats te vinden. Wel zal hij tijdens een pontificale viering op 24 augustus in de Sint-Christoffelkathedraal in Roermond de bisschopszetel in bezit nemen. Vanaf dat moment neemt hij officieel het bestuur van het bisdom Roermond over.

Wij feliciteren Mgr. Van den Hout en het bisdom Roermond van harte en wensen hen alle zegen toe. 

Meer lezen? Lees het persbericht dat naar aanleiding van de benoeming is uitgegeven.