De Laudato Sí Werkgroep Nederland promoot de visie van paus Franciscus op “integrale duurzaamheid” in de Nederlandse kerk en samenleving. Vastenactie is een van de lidorganisaties van de werkgroep. Vorige maand is een start gemaakt met de inrichting van een secretariaat, zodat het gedachtegoed van de encycliek Laudato Sí breder verspreid kan worden. Het secretariaat is bij Vastenactie gehuisvest.

De urgentie van de thema’s die paus Franciscus aansnijdt in zijn encycliek, is de afgelopen jaren alleen maar groter geworden. Laudato Sí kan een moreel en spiritueel kompas bieden in de zoektocht naar een wereld die toekomst heeft. Om dit gedachtegoed breder te verspreiden, is vorig jaar de kerkelijke instelling Laudato Sí Alliantie Nederland opgericht. Naast Vastenactie zijn de Bisschoppenconferentie, KNR, Socires, Huis van Dominicus, Cordaid, Groengeloven.com, Solidair Groningen & Friesland, De KIM en het Netwerk Katholieke Vrouwen vertegenwoordigd in de werkgroep.

Matty van Leijenhorst

Matty van Leijenhorst

Om plannen professioneel te kunnen uitvoeren, wordt een secretariaat ingericht dat wordt gehuisvest bij Vastenactie in Den Haag. Per 1 april 2022 is Matty van Leijenhorst (32) aangesteld als communicatiemedewerker. Matty: “Voor mij zijn mijn geloof, duurzaam leven en zorg voor mijn naaste onlosmakelijk met elkaar verbonden.” Matty combineert haar kennis van milieu met tien jaar ervaring in communicatie over energie en duurzaamheid. Als voormalig projectleider GroeneKerken brengt zij de nodige ervaring mee wat betreft verduurzaming van kerkelijk Nederland. “Paus Franciscus heeft een inspirerende visie op duurzaamheid en armoede. Hij legt uit dat alles ‘in ons gemeenschappelijk huis’ met elkaar te maken heeft. Dit wil ik heel graag bekender maken in Nederland. Wanneer we de verbinding gaan maken tussen alles wat we doen, kopen en belangrijk vinden, kunnen we samen meewerken aan de heelheid van de Gods schepping,” aldus Matty.