In gebieden waar mensen carnaval vieren, zijn er verschillende mogelijkheden om aandacht te vragen voor Vastenactie. 

Carnavalskrant
Bij de redactie van de carnavalskrant kunt u het idee inbrengen om een artikel te schrijven over de achtergronden van carnaval en de verbinding met de vastentijd en Vastenactie. 

Collecteren
Tijdens carnavalsvieringen collecteert men vaak voor de eigen parochie. Na overleg met de pastor en carnavalsvereniging kan men collecteren voor de Vastenactie. Twee collectes zijn natuurlijk ook mogelijk. 

Vastenactie carnavalsposter VeghelIn de Franciscusparochie Veghel staan de carnavalsprins en zijn gevolg op een poster om reclame te maken voor de Vastenactie. 

Bij zittingsavonden kunt u met een standje aanwezig zijn onder der noemer: een muntje voor jezelf, een muntje voor ……  (naam van hoofdpersoon in de campagne)

 

Contact met carnavalsvereniging
Het advies is om tijdig contacten te leggen met carnavalsverenigingen. Na afloop van de carnaval beginnen zij al met de voorbereidingen voor het volgende jaar. 

carnavalsoptochte