Van 30 september tot 11 oktober komt de internationale klimaatpelgrimstocht door Nederland: Gewoon gaan! De tocht start in augustus in Polen. Ongeveer 30 pelgrims gaan vanuit daar op weg naar de 26ste Wereld klimaatconferentie in Glasgow in november. Onderweg vragen ze aandacht voor het klimaat. 

Waarom een pelgrimstocht?

Met deze pelgrimstocht willen we aandacht vragen voor klimaatverandering en onze rol daarin. De pelgrimstocht wordt in Nederland georganiseerd door Vastenactie en GroeneKerken in samenwerking met plaatselijke kerken. De kerken zorgen voor (eenvoudig) onderdak en eten onderweg voor de pelgrims.
We organiseren deze tocht omdat we ons bewust zijn van de gevolgen van klimaatverandering wereldwijd. Kwetsbare mensen hebben daarvan het meest te lijden. Daarom vinden we klimaatgerechtigheid heel belangrijk. Door ons daarvoor in te zetten, geven we handen en voeten aan onze missie: werken aan een wereld waarin alle mensen een goed leven kunnen leiden. We roepen met deze tocht op om daarvoor letterlijk en figuurlijk stappen te zetten. Zo willen we dat de klimaatpelgrimstocht bijdraagt aan de bewustwording van christenen over hoe zij kunnen zorgdragen voor de schepping.

We doen dit als kerken samen. En daar zit kracht in. We zien als Vastenactie en GroeneKerken dat een gezamenlijke stem positieve invloed kan hebben op de samenleving en op besluitvorming vanuit de overheid.
 

Wat gaat er gebeuren?

  • Elke dag lopen zo’n 30 pelgrims een route van 25 kilometer. Ze lopen van stad naar stad.
  • In elke stad worden de pelgrims opgevangen door de plaatselijke kerken. Zij zorgen voor onderdak en eten.
  • Overal organiseren de kerken activiteiten, soms samen met de pelgrims.
  • Op 11 oktober vertrekken de pelgrims met de boot uit Nederland.

We werken nog aan een wandelevent op zondag 10 oktober in Amsterdam. Ook komt er een Klimaatbrief van de kerken. Meer informatie hierover volgt via deze website.

Hoe kan ik meedoen?

Kerken, andere groepen en personen kunnen zich aansluiten bij de pelgrimstocht. Zo geven we meer gewicht aan de bescherming van het klimaat, zowel binnen als buiten de kerk.
U kunt daarom een (deel van) route meelopen met de pelgrims. Hiervoor moet u zich vooraf opgeven. Dit kan vanaf 1 september via deze website.
Ook kunt u de Klimaatbrief ondertekenen. De pelgrims nemen de brief mee Nederland in en deze zal te zijner tijd ook online ondertekend kunnen worden.

Gewoon gaan! Pelgrimsjournalist gezocht

Voor de tocht door Nederland zoeken we drie pelgrims die het hele stuk willen meelopen en dagelijks verslag willen doen via verhalen en vlogs. Zet u zich graag in voor het klimaat? Houdt u van wandelen en pelgrimeren? En kunt u goed schrijven en/of filmen? Dan zoeken wij u als pelgrimsjournalist. Meld u aan of stel uw vragen via relaties@groenekerken.nl.

Wat is de route?

1 oktober: Borne-Goor
2 oktober: Goor-Colmschate
3 oktober: Colmschate-Apeldoorn
4 oktober: Apeldoorn-Voorthuizen
5 oktober: Voorthuizen-Amersfoort
6 oktober: Actiedag in Amersfoort
7 oktober: Amersfoort-Zeist
8 oktober: Zeist-Maarssen
9 oktober: Maarssen-Amsterdam Zuidoost
10 oktober: Amsterdam Zuidoost-Hoofddorp
11 oktober: Hoofddorp-IJmuiden

 

klimaatpelgrimstocht