Jaarlijks bieden we lesmateriaal aan.

 Lesmateriaal vastentijd 2021

We waren in februari 2020 net van start gegaan met de Vastenactiecampagne 2020 ‘Werken aan je toekomst’ met bijbehorend lesmateriaal toen alles stil viel door de coronamaatregelen. 
Echter… het mooie thema en het inspirerende lesmateriaal bieden nog zoveel mogelijkheden dat we hebben besloten ook in 2021 hiermee door te gaan. 

Het lesmateriaal omvat een digitaal prentenboek voor de onderbouw, een digitale inspiratiegids met lesideeën voor de bovenbouw en de opzet voor een paasviering.

Bij het lesmateriaal horen twee scholenfilms:
- voor midden-/bovenbouw: Het verhaal van Dennis
- voor onderbouw: De schooldag van Daisy

Download lesmateriaal vastentijd         

lesmateriaal Vastenactie 2021       lesmateriaal Vastenactie 2021

Les over projecten Vastenactie

Dit jaar als extra een kant-en-klare PowerPointles om de kinderen te vertellen over de projecten van Vastenactie waarvoor ze sparen en over Daisy uit Kenia en Dennis uit Zambia. De kinderen zullen ze herkennen uit de campagne. Download de Projectenles Vastenactie.

Lesmateriaal water en duurzaamheid

In het nieuws is er regelmatig aandacht voor klimaatverandering en duurzaamheid. Kinderen maken zich zorgen over de toekomst van onze aarde. Maar hoe breng je duurzaam leven in de praktijk? Voor de week van het Katholiek Onderwijs 2019 is materiaal ontwikkeld om kinderen en jongeren bewust te maken van het belang van water, duurzaamheid en onze zorg voor de aarde. Nog steeds actueel!

Onder- en bovenbouw: Water is van levensbelang… wat weet je er eigenlijk van?
Bovenbouw: Duurzaam leven: hoe doe je dat?
Middelbaar Onderwijs: Laudato Si’ bevat lessen met concrete opdrachten over onderwerpen als genoegen nemen met minder en verminderen van plastic gebruik.

Download lesmateriaaL DUURZAAMHEID

watermaterialen basisonderwijs       Laudato Si - lesmateriaal middelbaar onderwijs