Jaarlijks bieden we lesmateriaal aan voor de weken van advent en Kerst, en die van de vastentijd en Pasen. Daarnaast is er lesmateriaal rond het thema water en duurzaamheid. Dit materiaal is gemaakt voor de Week van het Katholiek Onderwijs.

Lesmateriaal advent en Kerst 2020

Voor de adventstijd is weer mooi en inspirerend lesmateriaal ontwikkeld. 
Het gaat over een koning die een cadeau aan zijn volk wil geven; een prachtig boek met het kerstverhaal. Maar hoe ging het kerstverhaal ook al weer? Zijn minister gaat langs bij verschillende mensen in het paleis, en ieder weet een deel van het verhaal. Zo kan de koning toch het hele kerstverhaal vertellen.

Het verhaal is zowel voor onder- als bovenbouw uitgewerkt in een overzichtelijk werkboek. Voor de onderbouw is er een kleurig, digitaal prentenboek. In het werkboek vindt u het Bijbel- en kerstverhaal, leuke werkvormen en vragen, liedjes en de opzet van een viering. U kunt zo aan de slag!

Het lesmateriaal kunt u downloaden in onze webshop.

Wilt u met uw school iets goeds doen voor een ander in de kerstperiode? Doe dan mee met Adventsactie 2020, met als thema: 'Delen smaakt naar meer'. We steunen dit jaar diverse projecten in onder andere Congo en Nicaragua, die ervoor zorgen dat gezinnen zelf groente, granen en fruit kunnen verbouwen en op die manier beschikken over gezonde en gevarieerde voeding.

kerstverhaal van de koning          lesmateriaal Adventsactie 2020

Lesmateriaal voortgezet onderwijs – advent 2020

In het kader van de Week van het Katholiek Onderwijs 2020 is lesmateriaal ontwikkeld voor de onder- en bovenbouw van het voortgezet onderwijs. Het thema ‘In blijde verwachting’ koppelt het verhaal van Maria en haar bijzondere zoon aan twee hedendaagse verhalen. Stof voor verrassende gesprekken!

lesmateriaal Week van het Katholiek Onderwijs

Lesmateriaal vastentijd 2020 en 2021

We waren afgelopen februari net van start gegaan met de Vastenactiecampagne 2020 ‘Werken aan je toekomst’ met bijbehorend lesmateriaal toen alles stil viel door de coronamaatregelen. 
Echter… het mooie thema en het inspirerende lesmateriaal bieden nog zoveel mogelijkheden dat we hebben besloten ook in 2021 hiermee door te gaan. 

Het lesmateriaal omvat een digitaal prentenboek voor de onderbouw, een digitale inspiratiegids met lesideeën voor de bovenbouw en de opzet voor een paasviering.

In de loop van het jaar vindt u het gehele lespakket in onze webshop.          

lesmateriaal Vastenactie 2021       lesmateriaal Vastenactie 2021

Lesmateriaal water en duurzaamheid

In het nieuws is er regelmatig aandacht voor klimaatverandering en duurzaamheid. Kinderen maken zich zorgen over de toekomst van onze aarde. Maar hoe breng je duurzaam leven in de praktijk? Voor de week van het Katholiek Onderwijs 2019 is materiaal ontwikkeld om kinderen en jongeren bewust te maken van het belang van water, duurzaamheid en onze zorg voor de aarde. Nog steeds actueel!

Onder- en bovenbouw: Water is van levensbelang… wat weet je er eigenlijk van?
Bovenbouw: Duurzaam leven: hoe doe je dat?
Middelbaar Onderwijs: Laudato Si’ bevat lessen met concrete opdrachten over onderwerpen als genoegen nemen met minder en verminderen van plastic gebruik.
 

watermaterialen basisonderwijs       Laudato Si - lesmateriaal middelbaar onderwijs

Ga naar onze webshop om het lesmateriaal te downloaden