Materialen bestellen

0 items toegevoegd

Lesmateriaal Vastenactie 2023

  • Download
  • Gratis

We introduceren de (nationale) doorgeefweken: een periode om iets van jezelf door te geven aan een ander.

Het lesmateriaal bestaat uit een inspiratiegids met verhalen, vragen en verschillende werkvormen.

Bij het materiaal horen een aantal bijlagen:

Prentenboek Onderbouw:

  •  Prentenboek 'De doorgeeftafel'
  •  Bijlage: Prentenboektekst 

Bijlagen lesmateriaal: 

  •  Bijbelverhaal 
  •  3x challenge voor thuis
  •  Paasviering

Extra bijlagen:

  • PowerPointpresentatie Zuid-Soedan
  • Ouderbrief