Adventsactie 2023 - Alle kinderen mogen kind zijn

Afgerond
In 2023 besteedde Adventsactie extra aandacht aan het belangrijke onderwerp kinderarbeid. Omdat ieder kind recht heeft om kind te zijn. We steunden 4 projecten die zich richten op kinderen die meewerken om het gezinsinkomen te verbeteren en daarom niet of nauwelijks naar school gaan.
We hebben € 138.208 bijgedragen
Land
India
Congo-Kinshasa
Bangladesh
Pakistan
Doelgroep
Kinderen
Thema
Land- en mensenrechten
Onderwijs
30 september 2023 t/m 1 februari 2024
Doneer nu
Dit project is inmiddels afgerond. We steunen op dit moment zo'n 70 andere projecten waarvoor uw donatie van harte welkom is.
We hebben € 138.208 bijgedragen
Land
India
Congo-Kinshasa
Bangladesh
Pakistan
Doelgroep
Kinderen
Thema
Land- en mensenrechten
Onderwijs
30 september 2023 t/m 1 februari 2024

Ieder kind heeft recht op een gezond leven, op een opleiding en bescherming. Het klinkt vanzelfsprekend, maar toch zijn er tientallen miljoenen kinderen die niet of nauwelijks naar school gaan. In plaats van onbezorgd te spelen en te leren, maken ze lange dagen om wat geld te verdienen, vaak onder gevaarlijke en ongezonde omstandigheden. Denk aan kinderen die in de mijnbouw werken, in fabrieken of in de brandende zon op plantages. De kans dat deze kinderen later een goed inkomen kunnen verdienen en aan het zware, onderbetaalde werk kunnen ontsnappen is klein: ze hebben immers nauwelijks tot geen gelegenheid gehad een opleiding te volgen.

Dit jaar besteedt Adventsactie daarom extra aandacht aan het belangrijke onderwerp kinderarbeid. Omdat ieder kind recht heeft om kind te zijn.

Wat is kinderarbeid?

We spreken van kinderarbeid als kinderen onder de 12 jaar werken, als kinderen tussen de 12 en 14 jaar zwaar werk moeten doen en als kinderen onder de 18 jaar gevaarlijk werk moeten doen. Gevaarlijk werk is al het werk dat de gezondheid en veiligheid van kinderen beschadigt.

Kinderarbeid belemmert de geestelijke en lichamelijke ontwikkeling van kinderen, onder andere doordat de kinderen niet (of bijna niet) naar school gaan. Kinderen die na schooltijd hun ouders met het huishouden of op het land helpen, vallen dus niet onder kinderarbeid.

De cijfers

Wereldwijd werken 160 miljoen kinderen als ‘kindarbeider’: 63 miljoen meisjes en 97 miljoen jongens. Dat is bijna tien procent van de kinderen! 79 Miljoen kinderen doen gevaarlijk werk dat direct risico oplevert voor hun gezondheid en ontwikkeling. Denk aan kinderen die giftige gassen en fijnstof inademen in de mijnbouw of kinderen die groeistoornissen oplopen door zwaar, eentonig werk in fabrieken.

Bijna tien procent van de kinderen wereldwijd werkt als kindarbeider.

De afgelopen jaren is het aantal kinderen dat valt onder de definitie ‘kinderarbeid’ gestegen, nadat het jarenlang gestaag daalde. In 2000 ging het om 245.5 miljoen kinderen, in 2016 om 151.6 miljoen kinderen en in 2022 dus 160 miljoen. Oorlogen, crises en de coronapandemie stortten veel families in armoede waardoor de kinderen moesten meehelpen om het gezinsinkomen te verhogen.

Hoe helpt Adventsactie? 

We steunen 4 projecten die zich richten op kinderen en jongeren die meewerken om het gezinsinkomen te verbeteren en daarom niet of nauwelijks naar school gaan.

Hoe kunt u helpen?

Alle steun is welkom. Uw bijdrage maakt hoe dan ook verschil.

Doneer nu