Schooldiploma voor werkende kinderen in Pakistan

Miljoenen kinderen in Pakistan gaan nauwelijks naar school: hun ouders hebben er geen geld voor en de kinderen moeten al jong meewerken om wat extra geld te verdienen voor het gezin. Een speciaal schoolprogramma geeft ze toch de opleiding waar ze recht op hebben.
Wat willen we bijdragen? € 38.250
Land
Pakistan
Doelgroep
Kinderen
Thema
Land- en mensenrechten
Onderwijs
1 november 2021 t/m 31 januari 2024
Doneer nu
Wat willen we bijdragen? € 38.250
Land
Pakistan
Doelgroep
Kinderen
Thema
Land- en mensenrechten
Onderwijs
1 november 2021 t/m 31 januari 2024

Wat is er aan de hand?

De bevolking van Pakistan groeit snel. Hoewel het recht op onderwijs in de wet is vastgelegd, gaan miljoenen kinderen nauwelijks naar school, ondanks de inspanningen van de overheid. Dat komt door een combinatie van lage economische ontwikkeling, een tekort aan scholen en hoge kosten van lesmaterialen. Vaak zien ouders het belang van onderwijs ook niet zo. Al op jonge leeftijd gaan veel kinderen naar hun werk in plaats van naar school.

Wat willen we bereiken?

Onze partnerorganisatie Caritas Pakistan Multan zet zich al jaren in voor onderwijs aan werkende kinderen in Multan, een stad in het zuiden van de provincie Punjab. Er zijn inmiddels veertien opleidingscentra opgezet voor werkende en achtergestelde kinderen. Het zijn geen officiële scholen – de lestijden zijn bijvoorbeeld aangepast, zodat de kinderen eerst naar hun werk kunnen - maar de kinderen volgen wel hetzelfde lesprogramma. Zo kan een deel van deze kinderen uiteindelijk een officieel schooldiploma halen.

Hoe doen we dat?

Adventsactie wil 680 werkende en kansarme kinderen gedurende drie jaar onderwijs laten volgen in een van de speciale opleidingscentra. Daarnaast willen we 345 kinderen de gelegenheid geven door te stromen naar een overheidsschool zodat ze hun opleiding kunnen afmaken en een diploma kunnen halen. De kinderen ontvangen een schooltas met boeken, schriften en schrijfspullen. Ze gaan drie tot vier uur per dag naar school, van maandag tot zaterdag. Naast de gewone lessen is er speciale aandacht voor het ontwikkelen van sociale vaardigheden en normen en waarden. De kinderen krijgen ook les over klimaatverandering en ze leren hoe ze de effecten ervan in hun eigen leven kunnen verminderen. Ze planten bijvoorbeeld zoveel mogelijk bomen in hun gemeenschap. Elk opleidingscentrum heeft een team dat kindermisbruik signaleert en opkomt voor de rechten van kinderen. De teams organiseren ook themabijeenkomsten om ouders en gemeenschappen te informeren over kinderrechten, onderwijs en aanpassing aan klimaatverandering.  

doneer aan dit project