Beter onderwijs in Burundi

Hoe kun je iets leren in een klas met 100 leerlingen, zonder boeken en schriften? In Burundi is dat vaak de realiteit. Vastenactie steunt een school in de hoofdstad Gitega, waar de leerlingen wel goed onderwijs krijgen.
Wat willen we bijdragen?
€ 9.000
Land
Burundi
Doelgroep
Kinderen en jongeren
Thema
Onderwijs
1 februari 2024 t/m 30 juni 2025
Doneer nu
Wat willen we bijdragen?
€ 9.000
Land
Burundi
Doelgroep
Kinderen en jongeren
Thema
Onderwijs
1 februari 2024 t/m 30 juni 2025

Wat is er aan de hand?

In Burundi leeft 68% van de bevolking onder de armoedegrens, het is het op een na armste land van de wereld. Bijna de helft van de bevolking is jonger dan 15 jaar. Ondanks alle inspanningen lukt het de regering niet om voor genoeg scholen en goed onderwijs te zorgen. Als kinderen al naar school kunnen, moeten ze vaak de stof uit het hoofd leren, want schriften en boeken zijn er nauwelijks. Ook tafels en stoelen ontbreken vaak. Klassen tot wel honderd leerlingen zijn geen uitzondering. Het analfabetisme neemt toe en velen beheersen de officiële taal van het land, Frans, maar matig. Dat maakt verder leren moeilijk, wat de kansen op goed werk beperkt.

Wat willen we bereiken?

De Gemeenschap Emmanuel openden in 2021 de Ecôle Notre Dame de l’Espérance in Gitega, de hoofdstad van Burundi. Het bisdom stelde de grond voor de school beschikbaar. De leraren zijn in Frankrijk geschoold in het Montessori systeem. De school is klein begonnen met 30 leerlingen. Het lespakket moet geleidelijk uitgroeien tot een compleet aanbod voor kleuter- en basisonderwijs, middelbaar onderwijs en beroepsvorming. Het onderwijs is voor iedereen toegankelijk.

Hoe doen we dat?

De school breidt elk jaar uit met een nieuwe klas. In 2024 heeft de school 120 leerlingen. Zij betalen schoolgeld, afhankelijk van de hoogte van het gezinsinkomen. Kunnen de ouders dat niet betalen, dan krijgen hun kinderen een beurs. Vastenactie draagt bij aan het aanschaffen van meubilair voor de nieuwe klas, lesmaterialen voor een jaar voor alle klassen en het trainen van vier leraren.

Parochies St. Maarten Zeist, De Goede Herder Tilburg, St. Petrus en Paulus Leiden, St. Maarten Bollenstreek Zuid, St. Jozefkerk Amsterdam en Gemeenschap Emmanuel in Nederland voeren campagne voor dit project om het benodigde projectgeld in te zamelen. Het is voor andere parochies daarom niet meer mogelijk hierbij aan te sluiten.

Dit project is door Vastenactie goedgekeurd voor een totaalbedrag van € 27.000. Hiervan wordt € 18.000 bijeengebracht door de parochies. Vastenactie legt daar € 9.000 bij.

doneer nu