Goede zorg voor weeskinderen in kindertehuis in Tanzania

Het kindercentrum Canaan wil graag op eigen benen staan. Het houden van melkkoeien en varkens blijkt winstgevend en levert melk en vlees voor de weeskinderen in het centrum. Tegelijkertijd kunnen de kinderen praktijkervaring opdoen met dierverzorging.
Wat willen we bijdragen? € 3.000
Land
Tanzania
Doelgroep
Weeskinderen
Thema
Voedselzekerheid
Welzijn
1 februari 2024 t/m 30 juni 2025
Doneer nu
Wat willen we bijdragen? € 3.000
Land
Tanzania
Doelgroep
Weeskinderen
Thema
Voedselzekerheid
Welzijn
1 februari 2024 t/m 30 juni 2025

Wat is er aan de hand?

In Tanzania is het aantal weeskinderen de laatste decennia sterk toegenomen, door hiv/aids, malaria en natuurrampen. Dit probleem bestaat trouwens in grote delen van Afrika. Goede opvang binnen de familie is niet altijd mogelijk. Het gevaar bestaat dat weeskinderen op straat belanden en slachtoffer worden van uitbuiting, misbruik en schooluitval. Gelukkig worden ze vaak opgevangen in kindercentra, waar ze bescherming, zorg en onderwijs krijgen. Een van die centra is het Canaan Children’s Centre in de stad Arusha, in het noorden van Tanzania. Hier worden zo’n 50 wees- en andere kwetsbare kinderen opgevangen, van wie de helft hiv-positief is. 

Wat willen we bereiken?

Het Canaan Kindercentrum wil de opvangcapaciteit uitbreiden, door meer eigen inkomsten te genereren. Het centrum verdient onder andere geld met het verbouwen van groenten en het houden van kleinvee. Het houden van koeien en varkens blijkt het meest winstgevend te zijn en kan de financiële onafhankelijkheid van het centrum versterken. Bovendien geven deze dieren vlees en melk en dragen zo bij aan goede en gevarieerde voeding voor de kinderen.

Hoe doen we dat?

Het centrum wil vier melkkoeien en tien varkens aanschaffen. De gezondheid van de dieren wordt door plaatselijke veeartsen bewaakt. In het weekend zorgen de kinderen voor de dieren en doen zo praktische kennis op van dierverzorging. Veeteelt is het belangrijkste middel van bestaan in de omgeving van Arusha. De kinderen zien dat het boerenbedrijf een winstgevende onderneming kan zijn. De kennis en ervaring die ze in het centrum opdoen, helpt de kinderen later om in hun eigen levensonderhoud te voorzien.

Parochie Maria Sterre der Zee voert campagne voor dit project om het benodigde projectgeld in te zamelen. Het is voor andere parochies daarom niet meer mogelijk hierbij aan te sluiten.

Dit project is door Vastenactie goedgekeurd voor een totaalbedrag van € 9.000. Hiervan wordt € 6.000 bijeengebracht door de parochie. Vastenactie legt daar € 3.000 bij.

doneer nu