Landbouwcoöperaties in Burundi produceren ook eindproduct macaroni

Burundi is het land waar mensen het meeste honger lijden, ook de boeren. Met steun van Vastenactie leren de leden van acht landbouwcoöperaties hoe je van tarwe en eieren macaroni maakt. Met een microkrediet kunnen ze de productie opstarten.
Wat willen we bijdragen?
€ 6.757
Land
Burundi
Doelgroep
Landbouwcoöperaties
Thema
Werk en inkomen
1 oktober 2023 t/m 30 september 2024
Doneer nu
Wat willen we bijdragen?
€ 6.757
Land
Burundi
Doelgroep
Landbouwcoöperaties
Thema
Werk en inkomen
1 oktober 2023 t/m 30 september 2024

Wat is er aan de hand?

Burundi ligt in het hart van Afrika en behoort tot de armste landen ter wereld. Het land kent grote milieuproblemen, zoals bodemerosie en ontbossing. De werkloosheid is hoog en de economische ontwikkeling blijft achter, door een algemeen gebrek aan opleiding en kennis. Daardoor is de bevolking nauwelijks in staat om grondstoffen en landbouwproducten te verwerken tot eindproducten. Alles wordt geïmporteerd en dat is duur. Het grootste deel van de bevolking leeft in extreme armoede en voedselonzekerheid. De overheid heeft een nationaal ontwikkelingsplan opgezet, om de economie van Burundi veerkrachtig, duurzaam en inclusief te maken, door de productiviteit te vergroten. 

Wat willen we bereiken?

We willen landbouwcoöperaties in staat stellen zich duurzaam te ontwikkelen en zo hun economische situatie te verbeteren. Dat doen we door ze te leren hun landbouwproducten te verwerken tot een verkoopbaar eindproduct. Dit project richt zich op het produceren van macaroni. Dat creëert werkgelegenheid, met name voor vrouwen.

Hoe doen we dat?

De directe doelgroep bestaat uit acht coöperaties, met in totaal 625 leden van verschillende generaties. Vijf leden uit elke coöperatie krijgen een training in financieel beheer, het produceren van macaroni en verpakkingstechniek. Zij trainen op hun beurt andere leden van de coöperatie. Vervolgens krijgen alle leden een microkrediet waarmee ze aan de slag kunnen met de productie van macaroni. Het project zorgt voor apparatuur, trainers en een coördinator. De coöperaties verbouwen niet alleen tarwe, maar houden ook kippen die de benodigde eieren leggen. De opbrengst uit de verkoop van macaroni wordt eerlijk onder de coöperaties verdeeld.

doneer nu