Nieuwbouw 4 klaslokalen Kaoma Trades Institute in Zambia

In de Zambiaanse stad Kaoma wordt de capaciteit van het voortgezet onderwijs flink uitgebreid, dankzij de bouw van nieuwe leslokalen. Ouders zorgen voor bouwmaterialen, leerling-timmerlieden maken het meubilair.
Wat willen we bijdragen? € 2.550
Land
Zambia
Doelgroep
Jongeren
Thema
Onderwijs
1 februari 2024 t/m 30 juni 2025
Doneer nu
Wat willen we bijdragen? € 2.550
Land
Zambia
Doelgroep
Jongeren
Thema
Onderwijs
1 februari 2024 t/m 30 juni 2025

Wat is er aan de hand?

De bevolking van Zambia groeit snel en daarmee ook de behoefte aan scholen. De overheid heeft het recht op basisonderwijs in de wet vastgelegd, maar de kwaliteit laat te wensen over. De meeste kinderen gaan naar gratis gemeentescholen, waar leraren nauwelijks betaald krijgen. In delen van Zambia zijn helemaal geen scholen voor voortgezet onderwijs. De werkloosheid in het land is hoog en een diploma van de middelbare school of een beroepsopleiding vergroot de kans op een goede baan.

Wat willen we bereiken?

In de stad Kaoma is een school voor voortgezet en beroepsonderwijs, het Trade Institute. Het aantal leerlingen is flink gegroeid, zodat er meer leslokalen nodig zijn. De Stichting Bouwen met de Bouma’s heeft de afgelopen 18 jaar meerdere bouwprojecten gefinancierd. De stichting wil bijdragen aan een betere toekomst voor de inwoners van Zambia. Daarvoor is het kunnen volgen van goed onderwijs een belangrijke voorwaarde. Het bouwen van vier extra leslokalen vergroot de capaciteit van de school met 125 procent. Zo’n 500 leerlingen van 12 tot 18 jaar krijgen daarmee kans op een betere toekomst.

Hoe doen we dat?

De school en de ouders van de leerlingen worden betrokken bij de bouw. Zij zorgen voor het winnen van zand en grind en het maken van de stenen. Hierdoor voelen ze zich medeverantwoordelijk voor de school en het toekomstige onderhoud. De bouw wordt uitgevoerd door lokale bouwvakkers. Het Trade Institute leidt onder andere timmerlieden op. Als onderdeel van hun opleiding leren zij het meubilair en de deuren te maken voor de nieuwe lokalen. Na het afronden van de bouw zorgt de overheid voor het aanstellen en betalen van gediplomeerde leerkrachten.

Sint Antonius van Padua parochie in Sneek voert campagne voor dit project om het benodigde projectgeld in te zamelen. Het is voor andere parochies daarom niet meer mogelijk hierbij aan te sluiten.

Dit project is door Vastenactie goedgekeurd voor een totaalbedrag van € 11.050. Hiervan wordt € 8.500 bijeengebracht door de parochie. Vastenactie legt daar € 2.550 bij.

doneer nu