Preventie van mensenhandel en (seksuele) uitbuiting in Argentinië

De inheemse Wichí gemeenschappen in het noorden van Argentinië staan bloot aan structurele mensenhandel en (seksuele) uitbuiting. Met hulp van didactische materialen leren ze misstanden signaleren en voorkomen.
Wat willen we bijdragen?
€ 17.972
Land
Argentinië
Doelgroep
Inheemse gemeenschappen
Thema
Land- en mensenrechten
15 oktober 2022 t/m 15 oktober 2023
Doneer nu
Wat willen we bijdragen?
€ 17.972
Land
Argentinië
Doelgroep
Inheemse gemeenschappen
Thema
Land- en mensenrechten
15 oktober 2022 t/m 15 oktober 2023

Wat is er aan de hand?

Het leefgebied van de inheemse Wichí gemeenschappen, in meest noordelijke provincies van Argentinië, bestond ooit uit vruchtbare graslanden en bossen. Totdat het land in bezit werd genomen door houthakkers, veeboeren en er suikerrietplantages werden gevestigd. De grond veranderde in een droge zandvlakte waar weinig groeit. De Wichí werden beroofd van hun land en werken noodgedwongen als plantagearbeiders. Ze worden uitgebuit door de plantage-eigenaren en leven onder erbarmelijke omstandigheden. Geregeld sterven er kinderen door honger en ondervoeding. Inheemse leiders signaleren dat er sprake is van structurele mensenhandel en (seksuele) uitbuiting.

Voor meisjes en vrouwen is de prostitutie langs ‘Route 81’ een vanzelfsprekende manier om wat geld te verdienen. Soms verdwijnen ze de grens over en wordt er nooit meer iets van ze vernomen. Gemiddeld overlijden hier twee jonge meisjes per week door misbruik en geweld. De uitsluiting, discriminatie en het misbruik zijn diepgeworteld in het leven van de Wichí. De overheid doet echter niets en de Wichí zelf hebben niet de middelen en mogelijkheden om in te grijpen.

Wat willen we bereiken?

De maatschappelijke organisatie Talentos heeft samen met inheemse Wichí leiders een plan opgesteld voor bewustwording en preventie van mensenhandel en (seksuele) uitbuiting. Uiteindelijk is het de bedoeling dat deze gemeenschappen zelf in staat zijn deze misstanden aan te pakken en bij de plaatselijke autoriteiten aandacht hiervoor te vragen. Met dit project wordt het eerste zaadje geplant voor een samenleving die vrij is van mensenhandel.

Hoe doen we dat?

Talentos ontwikkelt lesmaterialen in de eigen taal, het Wichí. Voor kinderen is dat een leerzaam ganzenbordspel. Ouders ontvangen eenvoudige voorlichtingsboekjes en leerkrachten krijgen lesboekjes met pedagogische activiteiten, toegespitst op de rechten van het kind. Alle materialen zijn gericht op het signaleren en voorkomen van mensenhandel, smokkel en (seksuele) uitbuiting. De materialen worden verspreid in 10 gemeenschappen. Voor ouders en leerkrachten worden workshops georganiseerd. Na afloop van het project zorgt het Comité van Wichí gemeenschappen dat de opgeleide leerkrachten het ontwikkelde materiaal blijven gebruiken en dat het wordt verspreid onder de hele Wichí gemeenschap in de regio.

Hoe kunt u helpen?

  • Deelname aan training voor drie personen  € 25

  • Ontwikkeling voorlichtingsmaterialen in lokale taal  € 35

  • Begeleiding van lokale gemeenschappen door sociaal werker  € 65

Ja, ik help mee!